Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

heikki
Heikki Klaavuniemi (SD)

Därför behövs äldrevårdsmottagningar

Heikki Klaavuniemi (SD: Vi vill uppnå en genuin trygghet som uppstår genom medicinsk kontinuitet

Den grönblå majoriteten väljer medvetet att ”glömma” riskgruppers samt äldre medborgares behov.

Alla partier är överens om att en omställning av vården är nödvändig. Den innebär i huvudsak att den nära vården ska förstärkas, samtidigt som planerad vård ska koncentreras för att göra den effektivare, men också kvalitets- och patientsäkrare.

En aspekt i det viktiga omställningsarbetet är att vi politiker över blockgränserna pratar för lite om hälsofrämjande, förebyggande insatser och många tycks ofta också ha svårt att definiera vad som är ”nära vård”.

Under senaste Regionfullmäktige behandlades två viktiga motioner, vilka Sverigedemokraterna hade lagt, i syfte att förstärka arbetet med hälsofrämjande insatser för riskgrupper samt att skapa incitament för nära vård för äldre.

Låt pneumokockvaccin vara gratis

Motionen om avgiftsfria pneumokockvacciner var den som tog riskgruppernas perspektiv in i omställningsprocessen. I hela Sverige råder skillnader i avgifter för pneumokockvaccinering för riskgrupper.

I Stockholms läns landsting med flera är det idag avgiftsfritt för denna grupp, i andra landsting är vaccinationerna kraftigt subventionerade. Men i Västra Götalandsregionen kostar vaccinationerna, som ges i två omgångar, 1000 kronor. Det medför, enligt vittnesmål från personal inom vården samt underlag vi tagit del av, att många därför avstår vaccination. Dessa löper därmed en ökad risk att drabbas av allvarliga, ofta även livshotande sjukdomstillstånd, om de smittas med pneumokocker.

Just därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten avgiftsfri vaccination för att öka de hälsofrämjande vinsterna. Vi har tidigare lagt förslag som följer samma mönster att med tidiga insatser begränsa framtida lidande för patienter. Bland annat att ta bort screeningsavgiften för gyncellsprov och inrätta screeningsprogram för prostatacancer.

Tidiga diagnoser

Om vården blir skickligare på att ställa tidiga diagnoser blir den effektivare och den kan med förebyggande insatser också bespara många individer mänskligt lidande och frigöra betydande resurser för sjukvården.

Motionen om avgiftsfria pneumokockvacciner för riskgrupper blev, liksom våra övriga förslag, inte bifallna utan endast ”besvarade”, vilket i praktiken ändå innebär avslag. Detta med hänvisning till att man avvaktar nationellt beslut eller beslut från Socialstyrelsen.

Vi kräver äldrevårdsmottagningar

Den andra motionen som regionfullmäktige avgjorde handlade om att inrätta äldrevårdsmottagning vid vårdcentral. Uttrycket nära vård brukar definieras med geografisk närhet, relationell närhet (kontinuitet, trygghet, samordning, kompetens) samt tillgänglighet (öppettider, fysiska mötet, digitala möten, kontaktmöjligheter). Vår motion behandlade den relationella närheten.

Genom hela livet har man givna och tydliga instanser att vända sig till. I graviditeten vänder sig kvinnan till MVC och efter födseln går barnet till BVC. I ungdomen kan man utöver till vårdcentraler också vända sig till Ungdomsmottagningar och när man blir yrkesverksam har man i arbetslivet ibland tillgång till företagshälsovård. Vi saknar fortsättningen av denna röda tråd, nämligen instansen som tar hand om helheten när man blir äldre. För vissa betyder trygghet i den nära vårdkedjan vetskapen att man kommer iväg till en vårdcentral. Det är de små immateriella sakerna som många äldre sätter värde på.

En genuin trygghet

En äldrevårdmottagning har ett eget direkt telefonnummer som minimerar köer och försäkrar en personlig kontakt. Den har en egen vårdkö och ett eget väntrum i vilket man slipper utsättas för störande eller smittande inslag. Samma personal tar emot patienten och blir bekant och införstådd med den enskildes sjukdomsbild, behov och medicinering. Vi vill uppnå en genuin trygghet som uppstår genom medicinsk kontinuitet, men där också den fysiska miljön beaktas.

Betonas bör att äldrevårdsmottagningar också ger betydande utökade möjligheter för kommuner och landsting till sömlösa, genomgripande och samordnade individuella planer för, främst, den multisjuke äldre.

Nu tar vi med oss dessa frågor i valrörelsen.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD)

MEST LÄST