Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

kalhygge

Göteborgs stift måste sluta med kalhyggen

Hans Sternlycke (MP): Kontinuerligt skogsbruk ett bättre alternativ.

Nu har jag haft mitt sista stiftsfullmäktige. Där har jag företrätt Miljöpartister i svenska kyrkan. Då behandlades också min sista motion om att Göteborgs stift borde pröva kalhyggesfritt skogsbruk. Den blev avslagen utan annan motivering än att hänvisa till mina tidigare fyra tidigare motioner i ämnet under åren.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Den här gången föreslog jag att stiftet skulle utbilda trädmärkare för att skaffa sig kunskap om hur kontinuerligt skogsbruk skulle bedrivas. Det skulle bli för dyrt enligt egendomsutskottets representant. För övrigt skall man nu prova kalhyggesfritt skogsbruk på åtta hektar. Det har blivit lovat flera gånger tidigare utan att effektueras.

Nu skulle bara de stora träden på området fällas. Av pressade maskinförare utan utbildning. Men det är ju blädning, den rovdrift som en gång gjorde att kalhyggesskogsbruket kunde lanseras. Efter den stora kritiken mot kalhyggen tillåter Skogsstyrelsen det igen. Det innebär att man utarmar skogen genom att bara ta de bästa träden och lämna skräpet kvar.

Däremot motarbetar Skogsstyrelsen och Skogshögskolan ett mer naturligt skogsbruk, så som det bedrevs av bönderna förr innan kalhyggesbruket föreskrevs, det som med ett finare ord kallas för trakthyggesbruk. Ett sådant mer kontinuerligt skogsbruk innebär träd i olika åldrar av blandade sorter. Visserligen fäller man de stora träden, men med ett noggrant urval för att förbättra skogens växtlighet och så att inga kala fläckar lämnas. Skogen blir vacker, lätt att gå i och med rik flora och fauna i motsats till kalhyggesbrukets sterila granåkrar.

Den forskning som den tidigare professorn i skogsskötsel, Mats Hagner gjort, har han visat att med kontinuerligt skogsbruk fördubblas rotnettot, den vinst skogsägaren har efter en avverkning, trots att det är arbetsintensivare och kräver 50 000 fler sysselsatta om all skog skulle skötas så. Detta på grund av man får större andel grovt virke och att återplanteringskostnaderna blir försumbara. I Tyskland visar forskning på tredubbla rotnettot. Där är kalhyggesbruk förbjudet på grund av ökad risk för stormfällningar. Det drev Angela Merkel fram.

Enligt Anders Lindroth, professor i naturgeografi i Lund, kan man med kontinuitetsskogsbruk binda lika mycket koldioxid som motsvarar Sveriges alla koldioxidutsläpp, därför att det då inte finns kala ytor. Med marken alltid skogstäckt urlakas inte jorden på näringsämnen och förorenar vattendragen. Skogen behåller sin bördighet.

Skogsproduktionen minskar inte, miljön blir bättre och vinsten alltså större med kontinuitetsskogsbruk. Ändå vill inte de som ansvarar för stiftets 30 000 hektar skog ta emot ny information, helt övertygade som de är om vad de indoktrinerats om trakthyggesskogsbrukets nödvändighet.

I Bibeln har vi fått i uppdrag att förvalta jorden. Att behandla skogen som kyrkan gör nu är att svika det förvaltarskapet.

Hans Sternlycke (MP)

MEST LÄST