Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

metvik
Naturskönt. Metvik.

Miljöforskare: Lysekil måste säga nej till hamnen

Ulrika Lundqvist, Chalmers: Kommunen får inte låta sig manipuleras av utländska intressen

Jag och flera med mig är starkt emot det förslag som Lysekils kommun har fått från kinesiska investerare om att bygga en djuphamn i Brofjorden för containertrafik, och anser att Lysekils kommun inte kan gå vidare med detta utan istället måste ta sitt ansvar för en hållbar framtid.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

En djuphamn skulle få förödande lokala miljökonsekvenser då den bland annat skulle leda till att havsviken Metvik skulle bli förstörd. Den mycket vackra och unikt formade viken är ett mycket uppskattat besöksmål för både kommuninvånare och turister, och har ett högt värde för rekreation så väl som för turism. Själva Metvik samt kuststräckan mot Fiskebäcksvik har även identifierats som ett område med höga naturvärden (klass II) och med förekomst av rödlistad art (enligt miljökonsekvensbeskrivning för utökad verksamhet vid Preemraff, 2016).

Strax utanför Brofjorden finns dessutom det äldsta fredade området för hummer i Europa (Kåvra), som skulle bli utsatt för den stora ökningen av tung båttrafik, och som dessutom ligger bredvid Grötö där de kinesiska investerarna vill bygga ut hamnen för omlastning av mindre fartyg samt hamn för kryssningsfartyg.

Det är även nödvändigt att se på det här ur ett större perspektiv som bland annat handlar om den ökade klimatpåverkan som hela investeringen skulle leda till. Här behöver man inkludera utsläpp under själva byggnationen så väl som under driften med ökade transporter både till havs och på land, t ex från den motorväg till Lysekil som ingår i paketet. Det här går tvärtemot de mål som finns för att minska samhällets klimatpåverkan, till exempel Västra Götalandsregionens övergripande mål att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå,

Man behöver även inse den tydliga koppling som finns med en tänkt ökad konsumtion av fysiska varor i samhället, vilket också går tvärtemot det stora behov och mål som finns för en hållbar utveckling. Detta är förmodligen en del av Kinas satsning på Nya sidenvägen till Europa, som är ett projekt som etablerar nya infrastrukturvägar över land och till havs för att underlätta kinesisk import och export i världen. Detta gigantiska infrastrukturprojekt är drivet av den överproduktion av konsumtionsvaror som sker i Kina och vilka man vill sälja på utländska marknader. En minskad användning av material i samhället är avgörande för att uppnå en hållbar utveckling, vilket går stick i stäv med den här föreslagna investeringen.

Man kan förstå att förslaget kan vara frestande för Lysekils kommun med tanke på att de kinesiska företagen även har nämnt investeringar i sjukhus, skola och äldreomsorg, samt bygge av hotell och restauranger med Michelinstjärnor. De etiska aspekterna här är centrala och det är viktigt att kommunen upprätthåller sin integritet för att formulera egna strategier för framtiden och inte låta sig manipuleras av utländska intressen.

Idag finns det stora krafter som verkar i en positiv riktning för en hållbar utveckling, inte minst i form av politiska mål och individers engagemang. Lysekils kommun måste också ta sitt ansvar för den här utvecklingen och dessutom inse att det finns en stor ”risk” att det förmodade behov som finns av en stor containerhamn inte alls stämmer överens med verkligheten, och att när hamnen väl är byggd så kan det visa sig att det gjordes i onödan på grund av att den förväntade konsumtionsökning som skulle vara drivkraften för detta inte blev så hög som man hade ”hoppats”. Det tragiska är att när man väl inser sitt misstag så går det inte att ställa tillbaka klockan och återskapa de lokala naturvärden som man för alltid har förstört för våra barn och framtida generationer.

 

Ulrika Lundqvist, universitetslektor i fysisk resursteori vid Chalmers

Läs mer om Ny hamn i Lysekil
MEST LÄST