Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

primärvård
Går bra privat. I Norge är primärvården uppbyggd kring privata läkare som har egna praktiker.

Norge lyckades bra med privat primärvård

Privata företag inom välfärden levererar minst lika god och ofta bättre kvalitet

Slutreplik till Karin Erlandsson den 27 december

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Tack för din slutreplik! Den ger anledning till några kommentarer.

Det är bra att vi är ense om att företag måste drivas med vinst. Vi är också ense om att ett väl fungerande samhälle är beroende av god samhällelig service.

Självklart är dock att samhällsservicen är lika beroende av vinstdrivande företag som övrig välfärd för att kunna byggas upp och utvecklas. Vad vi inte ör ense om är att välfärden behöver för att bli framgångsrik omfattande privat verksamhet med möjlighet till skälig vinst.

Vad gäller kvaliteten vill Karin och andra retoriska debattörer inte acceptera att privata företag inom välfärden levererar minst lika god och ofta bättre kvalitet än motsvarande offentliga. Enligt Karin hotas nämligen kvaliteten när profiten får råda. Ett uttalande om de privata företagen och dess anställda som är felaktigt och arrogant.

Enligt Karin Erlandsson:

* skattefinansierad verksamhet skall drivas i offentlig regi oavsett resultat

* privata företag är otrygga eftersom "de kan dra iväg när vinsten är bärgad"

* valfrihet inom välfärden skall ej få förekomma

* hög kvalitet kan bara åstadkommas i offentliga miljöer eftersom privata företag alltid har profiten som främsta mål.

Frågan om vinsttak i skola och omsorg kommer att behandlas i riksdagen till våren. Hälso- och sjukvården skall utredas ytterligare och skall vara klart i juni 2018. Om du inte ansluter dig till Karins åsikter kan du framföra dina synpunkter till någon politiker eller riksdagsledamot

På frågan om privat skattefinansierad vård kan Karin studera uppbyggnaden av sjukvården i Norge. Arbeiderpartiet med Jens Stoltenberg i spetsen ålade för mer än femton år sedan kommunerna att driva primärvården. Huvuddelen av denna drivs i skattefinansierad privat regi.

Lennart Svensson

Uddevalla

MEST LÄST