Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

soldater

Nu måste totalförsvaret stärkas

Socialdemokraterna: Alla friska medborgare ska ha beredskap för kriser

Dagarna innan jul presenterade Försvarsberedningen sin delrapport Motståndskraft som innehåller förslag för att bygga upp det svenska totalförsvaret. Det är en utmaning som kräver gemensamma ansträngningar och genomarbetade planer på olika nivåer i samhället. Bland riksdagens åtta partier i Försvarsberedningen, råder det stor politisk enighet om huvuddragen i rapporten.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Det svenska totalförsvaret har varit eftersatt under många år och kan, måste och ska, stärkas och utvecklas. Målet för totalförsvaret ska vara att, enskilt och tillsammans med andra, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Rapporten understryker att Sverige, vid en säkerhetspolitisk kris i Europa, måste ha förmåga att klara störningar och försvara sig på egen hand i minst tre månader. Det är den tid det uppskattas ta innan vi kan räkna med att få internationellt stöd. Rapporten föreslår också att alla friska medborgare ska ha beredskap för att klara sin egen försörjning av bland annat mat, vatten och medicin under en vecka utan stöd från det offentliga. Detta kräver förberedelser och att människor samarbetar med varandra.

Genom att svenska myndigheter och medborgare planerar och förbereder sig för att kunna fortsätta sin verksamhet även under allvarliga säkerhetspolitiska kriser stärks samhällets förmåga att hantera andra kriser i samhället.

Ett starkt totalförsvar bidrar till målen för vår säkerhet och även till att förstärka den fredstida krisberedskapen. Ett starkt civilt försvar kommer att kräva ytterligare förmågor och resurser. En trovärdig totalförsvarsförmåga bidrar till förmågan att hantera fredstida kriser, konflikter i vårt närområde samt s.k. gråzonsproblematik, och är samtidigt både krigsavhållande och fredsbevarande. Det är avgörande att det civila försvaret snarast kommer på fötter igen.

Förslagen som presenteras är en samhällsreform som kräver planering, förberedelser och resurser. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar och göra det som krävs för att Försvarsberedningens förslag genomförs.

Björn von Sydow (S)

Ordförande i Försvarsberedningen

Åsa Lindestam (S)

Ledamot i Försvarsberedningen

Kenneth G Forslund (S)

Ledamot i Försvarsberedningen

Paula Holmqvist (S)

Ledamot i Försvarsutskottet

MEST LÄST