Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

sdltc562eb9-nh

Välkommet besked från Alliansen

Lärarnas Riksförbund: Det är utmärkt att Alliansen förstår värdet av fortsatt uppvärdering av lärarna

Replik till företrädare för Alliansen

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

I en replik från alliansföreträdare från moderaternas utbildningspolitiska talesperson och ett antal alliansföreträdare från Västra Götaland tillmötesgår man Lärarnas Riksförbund i frågan om att ställa sig bakom Skolkommissionens förslag. Man skriver till och med att arbetet välkomnas. Vi måste medge att den oro vi känt över att partitaktiska hänsyn ska gå före skolans bästa och äventyra de lokala satsningarna kommit på skam. Det är inte ofta man kan vara så glad för att ha haft fel.

Alliansföreträdarna pekar på att ”skolor med svagare resultat ska få mer resurser.” Det är precis det som är effekten av Skolkommissionens förslag. Men det sker på ett lite mer sofistikerat sätt än att skicka pengar direkt till skolor med låga resultat. Något som skulle skapa märkliga incitament för förändring. I stället utgår man vid fördelningen av de föreslagna sex miljarderna i statligt tillskott från ett socioekonomiskt index i syfte att skapa en större likvärdighet mellan eleverna.

Förutom det glädjande beskedet att alliansföreträdarna omfamnar Skolkommissionens förslag vill de fortsätta att utveckla den reform med förstelärare som alliansregeringen påbörjade. Det är utmärkt att Alliansen förstår värdet av fortsatt uppvärdering av lärarna genom höjda lärarlöner. Men det är av största vikt att man tar hänsyn till den omfattande och välgrundade kritiken mot reformen som nu också har vetenskapligt stöd – se DN Debatt den 5/11. Det handlar om att urvalet har varit godtyckligt och att reformen saknat bredd. Men en ny stor och bred lönesatsning på lärare där löneutvecklingen kan kopplas till ett professionsprogram – som Skolkommissionen föreslagit – skulle välkomnas av hela lärarkåren och vara ett viktigt bidrag till att avhjälpa lärarbristen.

Dessutom upprepar alliansen sitt krav om tioårig grundskola. Där har vi inga skiljaktiga åsikter utan hoppas på ett snart genomförande. I fråga om fler skoltimmar – ett annat allianskrav – så är det i stor utsträckning en fråga om innehållet i undervisningstiden. Ska de extra timmarna fyllas med fler obehöriga ”lärare” så kan fler undermåliga lektioner snarast motverka syftet att ge mer kunskaper.

Alliansföreträdarna talar sig också varma för ett ”aktivt” skolval. Det innebär att alla elever måste välja skola. Det kan vara en bra reform, men då måste urvalsreglerna också ändras. Risken är annars att reformen blir tandlös, eftersom de mest populära skolorna har långa köer. Men tyvärr är detta något som Alliansen vägrar att diskutera trots att effekterna av nuvarande skolval och urvalsregler tydligt bidrar till segregationen. Låt oss citera den liberala debattören Anela Murguz ”Om de borgerliga partierna på allvar vill göra något åt det växande utanförskapet vore det hög tid att de slänger sina ideologiska skygglappar."

Låt oss avslutningsvis återigen upprepa att vi är mycket nöjda med att Skolkommissionens förslag nu kommer att ha en betryggande riksdagsmajoritet bakom sig. Det borgar för att politiken i detta grundläggande avseende inte ändras oavsett resultatet i nästa års valrörelse. Det var ett mycket välkommet besked.

Åsa Fahlén

förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

Gunnar Hermansson

kommunombud Lärarnas Riksförbund i Uddevalla

MEST LÄST