Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

rimner_04
Bättre ställe. Stoppa badhusplanerna och bygg på Rimnersområdet, tycker debattören.

Våga stoppa badhuset – bygg på Rimnersområdet

Att bygga på nuvarande plats har så stora nackdelar att man måste avbryta planerna och utreda Rimnersalternativet istället.

Turerna kring badhuset har varit många under lång tid och ärendet är illa hanterat av inblandade politiker. Det borde inte vara alltför svårt för en blocköverskridande politisk majoritet att enas i ett förslag till badhus för uddevallabornas bästa med innehåll, placering och ekonomiska förutsättningar som baseras på analys och fakta och inte tro och tyckande.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Badhusplacering är beslutad på Walkesborg och totala ekonomiska ramen är 400 miljoner kronor. Skälet till placeringen är att stödja centrumlivet. I dag har badhuset 100 000 besökare per år och enligt prognos får nya badhuset 260 000 besökare. Alternativ användning av marken ger 250-300 bostäder med upp till 700 invånare. Invånare som ger liv till centrum på dagar, kvällar och nätter och kommer handla i affärer, gå på bio, bowling, Uddevalla Saluhall, restauranger, caféer med mera och generera 200 000 besök i området om de är hemma 285 dagar om året. Besök av släkt och vänner med tusentals besök tillkommer.

Förutom denna köpkraft så finns ett värde i Walkesborgmarken på upp till 60 miljoner kronor. Byggnation på Anegrund förstärker den positiva effekten för centrum och dess näringsverksamheter och ersätter inte Walkesborgsområdet. Den arkitektoniskt unika och vackra idrottshallen räddas från rivning och blir en del i bostadsområdet med ny funktion och innehåll. Dessutom har kommunpolitiker berättat att badets innehåll ska bantas för att klara ramen på 400 miljoner kronor vilket påverkar besöksprognosen negativt. Även dyr flytt av flera rör ska rymmas i ram samt att ett tillfälligt bad ska tas i bruk då befintligt bad stängs när nytt bad byggs.

I kommunfullmäktige 13 april 2016 sa Annelie Högberg (S), och Ingemar Samuelsson (S) att badet skulle vara öppet under byggnationen av det nya. Samuelsson beskrev påståenden om motsatsen som desinformation fast tjänstemän skrev om risk för stängning när nya badet byggs.

Enligt uppgift från politiker fördubblas kostnaden för tillfälligt bad på landbadet till närmare 30 miljoner kronor mot budgeterade 15 miljoner kronor. Förutom tillfälligt bads negativa effekter för simskola, simföreningar och övriga besökare under minst 2,5 år med noll besökare i centrum tas investeringsmedel från framtidens bad till det tillfälliga.

Det är anständigt att fördyrande kostnader presenteras och att neddragningarna av badets innehåll beskrivs innan byggnation påbörjas. Det är orimligt att ett badhus med minst 30 års livslängd måste placeras i nuvarande centrumläge för att rädda centrum och vara tillgängligt med kollektivtrafik. Är visionen och strategin för stadens utveckling så kortsiktig? Är inte möjligheterna för ett attraktivare centrum större?

Jag förespråkar Rimnersområdet för placering av badhus och är med ovanstående fakta än mer övertygad att det är rätt. Förutom bättre ekonomi genom försäljning av mark på Walkesborg samt upphört behov av tillfälligt bad borde nytt bad stå färdigt tidigare på Rimnersområdet än i absoluta centrum då idrottsanläggningar borde medges i detaljplan. Att området stärks som idrottscentrum ger möjlighet till kollektivtrafik som tillgängliggör alla anläggningarna för alla Uddevallabor. Är placering med gångavstånd från Kampenhof eller Torpterminalen ett måste för kollektivtrafikberoende verksamheter?

Ishall, tennishall med mera kan flyttas till området och samverkan mellan anläggningar och föreningar ger synergieffekter och möjlighet till större arrangemang. En mer renodlad motions- och tävlingsanläggning är mer ekonomiskt fördelaktig att investera i än ett rejält nedbantat äventyrsbad som dessutom får konkurrens från beslutade äventyrsbadssatsningen i Göteborg.

Ni partier som fattat detta beslut; släpp prestigen och våga ompröva beslutet för en badhusplacering som är bättre för kommuninvånarna, föreningslivet, centrum, näringslivet och ett stärkt idrottscentrum på Rimnersområdet, bevarandet av idrottshallen samt sist men inte minst för skattebetalarna.

Ulf P Green

Läs mer om Nytt badhus i Uddevalla
MEST LÄST