Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

waterfall._-_panoramio
Vattenkraft. Naturskyddsföreningen vill ta bort vattenkraft där den är olämplig, bland annat för ålens skull.

Vattenkraft som inte är lämplig måste fasas ut

SNF: Vattenkraften är de facto ett av de största hoten mot ålen.

Slutreplik mot Börje Berntsson Vattenkraften är inget hot mot ålen

Börje Berntsson har i en replik till Naturskyddsföreningens artikel om behov av ny lagstiftning för vattenkraft kommit med ett antal falska påståenden som vi vill bemöta.

Föreningen har givetvis ingen önskan att enskilda ska råka illa ut i vattenkraftprocesser eller att riva ut för sakens egen skull. Istället har föreningen verkat för att få till stånd den solidariska finansieringslösningen på tio miljarder som näringen presenterat för att hjälpa småskaliga kraftverksägare att klara både tillståndsprocesser och miljöanpassningar.

Förfarandet att alla kraftverk ska prövas mot Miljöbalkens hänsynsregler har stöd i riksdagen genom Energiöverenskommelsen, hos stora delar av befolkningen som vill ha hög biologisk mångfald i våra vatten, och hos EU.

Vattenkraften är de facto ett av de största hoten mot ålen. Nästan hälften av de ålar som växer upp i svenska vatten dör i vattenkraftverk. Bara några procent av kraftverken har tillräckligt bra galler och flyktvägar för att släppa förbi ålar helskinnade på väg tillbaka till havet.

Naturskyddsföreningen prioriterar klimatfrågorna och driver på för att minska användningen av fossil energi och för att öka den förnybara. Att miljöanpassa vattenkraften, och nå målen om hög biologisk mångfald, kan inte ställas mot klimatmålet – båda ska nås. Med samma logik säger vi säger nej till vindkraftetableringar där de skadar viktiga miljövärden, även om de ur ett strikt klimatpersepktiv hade varit bra.

Naturskyddsföreningen är inte en liten och högljudd minoritet – vi är 226 000 medlemmar och de allra flesta av oss är inte flugfiskare. I stället drivs föreningen av en vilja att leva i ett hållbart samhälle med respekt för andra arters behov och rätt till existens.

Det är inte fem procent utan 73 av Sveriges historiska forssträckor som används för utvinning av vattenkraft. De som finns kvar ligger nästan uteslutande i våra nationalälvar och inom reservat. Därför behöver nuvarande vattenkraft miljöanpassas och, där den är direkt olämplig, fasas ut.

 

Karin Lexén

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Boel Lanne

ordförande, Naturskyddsföreningen i Bohuslän

Har du synpunkter på insändaren eller vill du tycka till om något annat? Använd vårt insändarformulär eller läs mer om hur man gör här.

MEST LÄST