Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Återta makten från EU

På söndag är det val till Europaparlamentet. Men mindre än hälften av väljarkåren väntas rösta.

En bidragande orsak är att många upplever sig vara oinformerade om vad EU egentligen gör.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Men många underskattar hur mycket EU faktiskt påverkar våra liv. En opinionsundersökning som Junilistan låtit Demoskop göra visar att två av tre svenskar tror att riksdagen bestämmer mer än EU. Det stämde 1995 vid vårt inträde i unionen. Då svarade riksdagen för cirka två tredjedelar av besluten och EU för en tredjedel. Men makten flyttar bit för bit till Bryssel och i dag svarar EU för hela två tredjedelar.

Att en så stor del av besluten som styr våra liv tas i Bryssel innebär att det är viktig att rösta. Gör det!

Men fundera först på vilket styre du vill ha i Bryssel. Här fungerar inte den vanliga vänster-högerskalan då socialdemokrater, folkpartister, kristdemokrater, moderater och centerpartister röstar likadant i drygt 92 procent av alla slutomröstningar.

En mer relevant frågeställning är därför hur mycket makt du vill att Bryssel ska ha. Ovannämnda partier ingår alla i någon av de stora federalistiska partigrupperna som samtliga arbetar för att mer makt ska flyttas till Bryssel. Målet är att EU ska utvecklas till Europas förenta stater. Men en mycket stor majoritet av svenska väljare är motståndare till en sådan utveckling, 71 procent är emot och bara 9 procent är för, enligt Demoskops undersökning.

Detta vet de etablerade partierna så nu i valtider är budskapet att de vill se ett mindre EU. Men så röstar de inte nere i EU-parlamentet. Där röstar de tvärtom, som till exempel för större EU-budget och för ett införande av en EU-skatt.

Detta tiger de om under valrörelsen. Skillnaden mellan valbudskapen och agerandet nere i EU-parlamenten är skrämmande ur ett demokratiskt perspektiv.

Vi i Junilistan tror på ett samarbete mellan självständiga stater inom EU:s ram, men värjer oss mot den växande överstatligheten. Ur demokratisk synpunkt är det oerhört viktigt att beslutfattare finns inom räckhåll så att vi kan granska dem och ställa dem till svars. Hur ställer man Bryssel till svars?

Det är vidare centralt att vi själva kan forma regler och lagar och att vi undviker den likriktning som blir resultatet när Bryssel beslutar om gemensamma regler i alla 28 länder, trots att förutsättningarna kan skilja sig starkt åt.

Junilistan vill att Sverige, tillsammans med likasinnade länder som Storbritannien och Nederländerna, arbetar för att det nya fördraget, som kommer att tas fram inom några år, återför makt till riksdagen. Ett av våra vallöften är också att Sverige ska införa folkomröstning innan mer makt flyttas till Bryssel.

Det är dags att vakna upp och inse att nuvarande färdriktning leder till att mer och mer makt flyttas till Bryssel om inte folken protesterar. På 20 år har riksdagens andel av besluten halverats. Hur kommer det se ut om ytterligare 20 år?

Förespråkarna vill att EU även ska bestämma över sociala områden och arbetsmarknad, ha beskattningsrätt, att EU ska ha egen armé och ett europeiskt FBI med rätt att ingripa på svensk mark. Vad blir kvar för våra barn och barnbarn att rösta om i framtida riksdagsval? Det är dags att protestera: rösta på Junilistan.

Jörgen Appelgren

Partiledare Junilistan

MEST LÄST