Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Åtgärdas. Kommunen söker nu tillstånd för att anlägga tryckbankar i havet utanför Exxon Mobil. Även kajen måste göras vid, men där har de båda parterna ännu inte diskuterat klart.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

15 miljoner ska hindra ras

Snart kan Exxon Mobil stå på säker mark. Nu söker kommunen tillstånd för tryckbankar i havet som ska motverka skred. Åtgärden beräknas kosta 15 miljoner för kommunen.

– Det är några ställen i hamnen där det är risk för ras och skred, detta är ett av dem. Fastigheten ägs av kommunen och Exxon arrenderar. Som fastighetsägare går vi in och gör åtgärder eftersom det är risk att marken kan rasa ut i vattnet, säger Sten-Anders Olsson, övergripande projektansvarig på tekniska kontoret.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Det finns två huvudsakliga metoder att hålla kvar mark på land, förklarar han vidare. Det ena sättet är att gräva bort det markområde som riskerar att rasa, så har man till exempel gjort i Munkedal.

Det andra sättet är den åtgärd som kommunen nu vill göra i Bäveåns utlopp. Då anläggs tryckbankar på sjöbotten som fungerar som ett mothåll mot den mark som riskerar att rasa ut i havet.

Kommunen söker tillstånd för att bygga en tryckbank ute i havet längs med så gott som hela den fastighet där Exxon Mobil finns.

Den tryckbank som anläggs på den plats där tankbåtarna stannar och pumpar in olja in till företaget kommer att vara i vägen och hindra båtarna, konstaterar Sten-Anders Olsson.

Eftersom kajen redan i dag är utdömd måste man därför hitta en ny lösning på angöringsplats för tankbåtarna.

– Vi diskuterar kostnaden för en ny angöring i stället för kajen. Diskussionerna har börjat, men vi har inte landat i vad det ska bli. Båtarna kan ju lika gärna ligga tio meter ut. Men den bollen har Exxon nu.

Den ungefärliga kostnaden för att bygga tryckbankarna ligger på 15 miljoner kronor, enligt Sten-Anders Olsson.

Dessutom tillkommer priset för att riva kajen och bygga den nya angöringsplatsen.

Eftersom åtgärderna med tryckbankar handlar om vattenverksamhet räknar kommunen med att behöva ha en vattendom från mark- och miljödomstolen.

Den processen tar minst ett år, och därför planerar kommunen för att genomföra åtgärderna hösten/vintern 2017.

Tryckbankarnas yta är, enligt ansökningshandlingarna, cirka 6 000 kvadratmeter. De blir mellan en och fyra meter höga. Det kommer att gå åt cirka 12 000 kubikmeter bergkross för att bygga bankarna.

De ska byggas på befintlig havsbotten. Massorna kommer att läggas ut med en grävmaskin som står på en pråm ute på vattnet.

Arbetena beräknas ta cirka fyra till sex månader.

Sten-Anders Olsson bedömer att arbetena inte kommer att påverka verksamheten på Exxon Mobil. De restriktioner som har gällt för transporter på land under några år är fortfarande aktuella och ligger kvar.

Han tror heller inte att övrig sjöfart kommer att störas, eftersom byggområdet ligger avsides farlederna.

Enligt ansökan bedöms tryckbankar ha obegränsad livslängd. De anses också vara det alternativ som är tekniskt och ekonomiskt mest lämpligt. Andra förstärkningsåtgärder som har värderats är avschaktning, lättfyllning och spont, men de har ratats.

– Det är bra att de säkrar området. Vi har levt med detta ett antal år nu. Med de restriktioner som finns är det en liten yta som vi inte har tillgång till med tanke på skredrisk. Efter att det är säkrat förstår jag det som att vi kommer att få tillgång till hela det område som vi arrenderar, säger Daniel Grundberg, chef för Uddevallafabriken.

Hur man kommer att lösa tankbåtarnas angöring i framtiden vill han inte säga något om i dag.

– Kajen är i åldrat skick så vi måste hitta en bra lösning. Vi får fortsätta diskussionerna efter semestern och jag hoppas att vi hittar något under hösten.