Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

dsc_0035.jpg
Befolkningsminskningen i Dalsland slårredan hårt mot både kommunal och privat service.

Dalslandskommuner på väg att tyna bort

Befolkningsutvecklingen gör Dalsland till ett reservat för åldringar. Men nu måste kommunerna agera. Utvecklingen är ohållbar. Den negativa befolkningsutvecklingen är extrem. Redan 2020 beräknas det totala invånarantalet i de fem kommunerna understiga 40 000 personer.

Vilka vill vara ansvariga för sådana samhällen? Svaret är enkelt: Ingen av de politiskt valda som styr Dalslandskommunerna i dag i alla fall. Därför har de låtit två konsultföretag bedöma den tänkbara framtiden, genom att intervjua politiker, tjänstemän och samhällsaktörer. Men konsulterna kommer inte med mycket nytt. De visar på möjliga för- och/eller nackdelar av olika åtgärdsförslag som i förekommande fall redan diskuterats.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Själva knäckfrågan är befolkningsutvecklingen. Som effekt av krympande invånarantal visar konsulterna att Dalslandskommunerna tvingas minska sin service/verksamhet inom skola och barnomsorg med 150 miljoner kronor till 2020. Det lär påverka utbudet av jobb. Samtidigt ökar kostnaderna för äldreomsorgen med 53 miljoner om året.

Samarbetet sågas

I dag samarbetar Åmål, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Bengtsfors i enskilda frågor. Men det arbetet sågas helt av konsulterna som skriver, "att samverkan i allt för stor grad styrs av personliga relationer och inte av professionella bedömningar av nytta".

Istället föreslås större grepp, som att öka samarbetet mellan Bengtsfors, Dals Ed, Årjäng (24 100 invånare), mellan Åmål och Säffle (27 500 invånare), eller samtliga nämnda fem (51 600 invånare).

Vidare föreslås att Mellerud skulle kunna samarbeta med Vänersborg och Färgelanda med Uddevalla. Men när befolkningen krymper på Dal, ökar påfrestningen på kommunerna när både offentlig och privat service minskar. Så vad finns egentligen att göra när Dalsland – mindre än tio mil från kusten och 20 mil till storstaden Göteborg – håller på att tyna bort som den värsta inlandskommunen i Norrland?

Invånarantalet minskar

Mellan 2011 och 2020 minskar antalet invånare i arbetsför ålder med närmare 3 000 personer. Samtidigt ökar antalet pensionärer och åldringar över 85 med nästan 1 000 personer. Sedan 2001 har befolkningen minskat med 3000 och fram till 2020 krymper den med ytterligare 3000 personer. Går det att förhindra?

Det handlar om att lyfta boendefrågan så att fler bosätter sig här, säger kommunalrådet Peter Johansson (KD) i Färgelanda.

Fotnot: Rapporten är gjord av AHERU strategi ,styrning och ledning AB samt P-O Hermansson Konsult AB.

3431533.jpg
dsc_0039.jpg

1980 bodde det 50 000 invånare i Dalsland som 2020 blivit 40 000, enligt beräkningar. Det kan uttryckas som att en hel kommun försvinner på 40 år! Är stordrift en fördel? Gemensamma nämnder? Kommunsammangående? Hur påverkar det i så fall demokratin? Så här minskar kommunernas sammanlagda kostnader på tio år: Förskola - 13,4 miljoner, grundskola -33,2 miljoner, gymnasiet -61,2 miljoner. Mycket måste läggas ned och med det försvinner jobb. Samtidigt ökar servicekostnaderna för äldre med 53 miljoner.

MEST LÄST