Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Totalt cirka tusen fastkubikmeter massaved lastades över till tågtransport från Dingle.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Han får tågen att rulla från Dingle

Ett långt tåg lastat med massaved är på väg till Norrland. – Det är nog 20–25 år sedan det senast skedde utlastning av virke på norra delen av Bohusbanan, säger Patrik Älgemon, Bohlins Träexport AB.

För Tanumsföretagets ägare Patrik Älgemon och Roger Jodensvi är veckans virkestransport från Dingle järnvägsstation ett första försök som de gärna vill se en fortsättning på.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

– Vi ska utvärdera hur det har gått, praktiskt och ekonomiskt. Det skulle kännas bra om vi kunde få detta att fungera, säger Älgemon, som tänker både på företagsekonomi och miljö.

Tågtransport ger möjligheter att nå en större kundkrets. Långa lastbilstransporter är inte lönsamma. De cirka 1 000 fastkubikmeter som lastades om från bil till järnväg i Dingle motsvarar 25 biltransporter. Att köra dem kostar både i pengar och miljö.

Enligt Patrik Älgemon ökar intresset för miljövänligt hanterat virke:

– Det finns sågverk och pappersbruk som kan tänka sig att betala mer för virke som är miljöcertifierat, från stubbe till transport.

För en fortsättning på transporterna per järnväg hoppas han att det går att finna fler platser längs norra Bohusbanan där det går att lasta virke.

– Längre än tre mils körning till järnväg blir alltför dyrt, säger han.

Massaveden i Dingle kom från skogar i kommunerna Munkedal och Tanum. Omlastningen skedde till ett tågsätt med 17 vagnar, men två tre av dem hann av olika skäl inte att fyllas. Därför finns det kvar virke vid stationen.

– Inget stort bekymmer, säger Patrik Älgemon.

Han berömmer Banverket för att ha varit tillmötesgående inför transporten.

– Spår har röjts, slipers har bytts och det har lagts ut grus.

Bohlins Träexport AB levererade virket i Dingle, där köparen Specialvirke AB tog över från och med tågtransporten. Detta Kristinehamnsföretag har långtidskontrakt med ett tågföretag som efter stormarna Gudrun och Per började sin verksamhet med att köra stormfällt virke på tåg från Småland.

Ett pappersbruk i Veja vid Kramfors var destinationen för tåget från Dingle.

– Det är underskott på massaved i Norrland, berättar Patrik Älgemon.

 

Fotnot: Fastkubikmeter är ett mått på vedinnehållet. Bark och luft i en virkestransport har då frånräknats.