Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Image - 1
Optimistisk. Jan-Erik Larsson, näringslivsutvecklare, ser positivt på Munkedals framtid.

Handlarrundan - här för att stanna

Munkedals pilotprojekt har lett till framgång och i Hedekas har närhet till service förbättrats.

Under senare år har bensinstationer och bankkontor stängt samtidigt som butiker avvecklats i kommunen. Detta ledde till att Munkedal 2012 utsågs bli en av 13 pilotkommuner av Tillväxtverket för att utveckla servicen i kommunen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– Vad är service? var första frågan jag fick ställa mig i början av pilotprojektet, säger näringslivsutvecklaren Jan-Erik Larsson. Han berättar att det drog igång med dialogmöte 1 juni 2012 med Samhällsföreningen i Sörbygden. Förslag för en bättre närhet till service myntades och en strategi började växa.

– Det viktigaste för Sörbygdens befolkning var att bevara dagliglivs och få tillbaka bensinmacken i Hedekas, säger Larsson.

Genom att placera ut en bensincontainer i Hedekas, kunde Sörbyborna återigen tanka på orten. Mataffärerna behövde i sin tur göra det mer lättillgängligt för sina kunder för att stabilisera handeln.

– Vi var tvungna att göra det enkelt att ta sig till Hedekas centrum. Saknar man bil var det tidigare bara möjligt att ta sig till centrum om man utnyttjade skolskjutsen de tider som de hämtade och lämnade barn, berättar Larsson.

Efter att kommunen sett över sin upphandling av skolbussen såg de att bussen hade flertalet outnyttjade timmar. Detta ledde till en idé för framgång till ett billigt pris. Bussen bokades upp på fredagar, då den annars stod tom. På så sätt kan Sörbygdens invånare numera ringa till affären Handlar´n och boka plats till Handlarrundan. Därefter blir de upphämtade vid sin dörr och körda till Hedekas centrum, efter en timme kör bussen hem dem igen.

– Handlarrundan har precis fått beslut på att vara kvar och affären känner en större trygghet med en bättre köpartrohet, säger Larsson.

Hemtjänsten är också positiv, dels för att få ner kostnaderna på inköp till pensionärerna men även för att de ska få möjlighet att komma ut själva.

– Att kunna handla sin egen mat och delta i det sociala på Handlarrundan är positivt. När de kommer till affären bjuds det även på kaffe och bulle, berättar Larsson.

Pilotprojektet tar slut till hösten, men Larsson har redan skickat in en ny ansökan till Tillväxtverket, nu gällande, Stärkt lokal attraktionskraft. Det handlar om att arbeta proaktivt med tillexempel nya företagsetableringar

– Detta har varit en jätterolig resa och det kan bara bli bättre.

Regeringen har gett Tillväxtverket uppdrag att genomföra insatser som stärker lokala arbeten med att effektivisera och samordna både kommersiell och offentlig service.

Syftet är att öka tillgängligheten för grundläggande service i gles- och landsbygd för kvinnor, män och företag.

13 kommuner utsågs 2012 av Tillväxtverket att delta i pilotprojekt för serviceutveckling.

Kommunerna delar på 15 miljoner kronor som ska finansiera 60 % av kostnaderna för tillexempel lön och resor.

Källa: Tillväxtverket

MEST LÄST