Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Instagram. Inget pedagogiskt hjälpmedel. (arkivbild)

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Kräv koncentration i klassen

Är det nya lagar som behövs för att få eleverna att sluta distraheras av mobilerna?

Utbildningsminister Gustav Fridolin ska tillsätt en utredning om modern teknik i grundskolan. Bakgrunden är en rapport som kom före valet där Metta Fjelkner – tidigare ordförande i Lärarnas riksförbund – krävde åtgärder för att förhindra att elever stör undervisningen genom att använda mobiltelefoner.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Metta Fjelkner föreslog att skollagen ska ge lärarna en utökad rätt att omhänderta mobiltelefoner i förebyggande syfte. I dag har lärarna bara rätt att ta mobiler från elever om de stör ordningen.

Det säger en del om sakernas tillstånd i dagens skola att man diskuterar lärarnas befogenheter ned till minsta detaljnivå för att undersöka exakt vad som ska skrivas in i lagstiftningen. Det är väl dock inte en skriande brist på detaljregleringar av rektorers och lärares arbetsuppgifter och befogenheter som är skolans största problem i dag.

Till Sveriges Radio säger utbildningsministern också det självklara: ”skolor har ansvar och skyldighet att ta fram lokala ordningsregler, och i de ordningsreglerna så kan och bör man också stadga hur man jobbar med mobiler, när de ska vara med och kunna användas i undervisningen och när de bör lämnas utanför”.

Lärarens auktoritet och förmåga att skapa lugn i klassrummet borde i första hand inte vara en lagstiftningsfråga utan bör vara en fråga om kultur. Vilken bildningskultur finns hos elever och lärare? Hur ska man tillsammans arbeta för att skapa studiero och en bra miljö på lektionerna?

I en väl fungerande utbildningsmiljö ska ju den undervisning som ges vara så medryckande och inspirerande att lockelsen att fingra på mobilen inte ska finnas. Och ska mobilen användas, ja då finns det ju mängder med möjligheter.

Ekvationer kan levandegöras och omvandlas till grafer. De platser man talar om i geografin kan studeras direkt med karta och satellitbilder. Planeternas och stjärnornas rörelser kan studeras. Eleverna kan se instruktioner om hur man ska göra kemiska experiment. De kan ladda ned recept för hemkunskapsundervisningen. Musiklärare sätter tempot med metronom. Dessutom kan man dokumentera sitt arbete. Allt detta i en behändig apparat.

Under tiden utbildningsministern väntar på sin rapport måste pedagogerna fortsätta i sin vardag och den är ju vansklig idag. Eleverna – och även vuxna – kan bli mer eller mindre beroende av sociala medier, spel eller annan förströelse. Även på många arbetsplatser kommer mobilerna upp när mötena börjar bli för tråkiga. Om du är på ett möte på jobbet och alla sitter med sina mobiler – är mötet egentligen nödvändigt då?

Regler behövs för att både skolor och arbetsplatser ska fungera. Men de fungerar bäst om det inte bara är regler uppifrån, utan om man tillsammans kommer överens och accepterar spelreglerna.

När läraren säger att molbegreppet ska förklaras och att det kräver elevernas fulla koncentration, då ska läraren också få elevernas fulla koncentration. Så enkelt är det inte, men det borde det vara.