Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Ny EU-strategi mot plast i haven

I veckan antog Europaparlamentet en europeisk strategi mot plastavfall.

Plast i naturen är ett stort miljöproblem, och det tar ofta mycket lång tid innan plasten bryts ned. Tydligast märks kanske problemet med plastavfall i våra hav.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

I flera av världshaven finns stora områden med sopberg som huvudsak- ligen består av plastavfall som inte tagits om hand på lämpligt sätt. Mest känt är kanske det gigantiska sopberget i Stilla havet. Men även svenska vatten är drabbade, inte minst Västkusten.

Plasten i havet dödar varje år hundratusentals fiskar, fåglar och havslevande däggdjur. Den spolas upp på stränder och skadar fågellivet vid våra kuster. Skräpet påverkar inte bara havsmiljön och djurlivet utan drabbar även delar av sjöfarten, som helt enkelt tvingas väja för sopbergen i haven.

Det går inte att förneka att plasten i havet är ett stort problem. Därför är den nya strategin för att motverka plastavfallet ett viktigt steg på väg mot renare och mer välmående hav.

Det är välkommet att den strategi mot plastavfall som Europaparlamentet nu ställt sig bakom betonar vikten av bättre återvinning av plast för våra havsmiljöer. Vi behöver bättre kunskap om hur plasten påverkar våra hav, men också konkreta mål och åtgärder för att komma till rätta med problemet.

EU-länderna måste bli bättre på att ta hand om avfall och återvinningsgraden måste öka. Hårdare tag mot olaglig dumpning av avfall är en viktig del av EU:s nya strategi.

Vi värnar subsidiariteten, det vill säga att beslut ska fattas på rätt nivå. EU ska inte besluta om sådant som vi löser lika bra i riksdagen, kommunen eller hemma runt köksbordet. Men ibland är det lika viktigt att flytta upp beslut till EU när det handlar om europeiska problem, och där lösningen måste vara europeisk.

De västsvenska kustkommunerna som i dag tvingas ta ansvar för problemen, städa och betala för nedskräpningen, är ju inte orsaken till dem. De som i dag drabbas av detta förtjänar ett europeiskt engagemang för något som i grunden är ett europeiskt problem. Det löser inte alla problem med nedskräpning, men är ett steg på vägen för att hindra att bergen av skräp växer och på sikt sanera våra hav.

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker