Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/2
ANNONS ▼

Plats för äldreboende och bostäder

Nya bostäder byggs på Kungsmarken, i Munkedal. Nu hoppas även förvaltningen att placeringen av det nya äldreboendet blir i samma område.

Bohusläningen har tidigare berättat att det råder oenigheter kring var det nya äldreboendet i Munkedals kommun ska placeras. I början av mars var ärendet om boendets placering uppe på politisk behandling. Då presenterades två olika förslag, antigen skulle boendet placeras på Stärken i Dingle eller på Kungsmarken i Munkedal.

Läs mer: Oenighet om placering av äldreboende

Moderaterna såg fördelar med att lägga det i Kungsmarken eftersom det var mer centralt i samhället medan Sverigedemokraterna yrkade för en placering i Dingle och ansåg att man skulle utöka sökningen.

Majoriteten å andra sidan avstod från att rösta på senaste sammanträdet som kommunstyrelsens arbetsutskott höll.

– Vi känner att vi behöver diskutera alternativen mer, sa Åsa Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd.

Men när ärendet väl skulle komma upp på kommunstyrelsens sammanträde lyftes det ur på grund av förhandlingar med markägare. Nu ska det alltså komma upp på onsdagens sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förutom området Stärken och Kungsmarken presenterar förvaltningen ytterligare ett område. Samhällsbyggnadschefen Mats Tillander berättar att området ligger söder om Tyft, Dingle, och ligger i nära anslutning till bostadsbebyggelsen på Tyft. Området ligger relativt nära allmän väg, men en ny väg måste ändå anläggas från väg 165.

När förvaltningen nu presenterar sin bedömning har de gjort en jämförelse mellan alternativen Dingle och Kungsmarken.

– Vi har då föredragit Kungsmarken eftersom läget är mer fördelaktigt rent kommunikationsmässigt, särskilt om busstrafiken flyttas till Lärlingsvägen, säger han.

Han konstaterar även att Kungsmarken är mer centralt placerat i samhället och det ger därför en större chans till samverkan mellan olika äldreboenden och syftar då bland annat på Allégården.

– Vid placering på Kungsmarken är Regionen även intresserade av en samverkan med vårdcentral och tandläkare. De är det inte om placeringen blir i Dingle, tillägger han.

När det gäller ekonomin ser förvaltningen inga större skillnader mellan alternativen som nu diskuteras. På onsdag kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att diskutera ärendet och lämna förslag på beslut till kommunstyrelsen. Enligt Mats Tillander kommer det ta tid innan det nya äldreboendet kan stå färdigt.

– Först när beslutet är taget om placeringen kan vi påbörja detaljplanearbete och därefter tar det minst fyra år innan det står färdig.

Läs vidare: Här byggs nytt bostadsområde.

 

Fakta: De olika förslagen

Tre olika förslag om var det nya äldreboendet ska placeras i kommunen.

  • Stärken: Ligger väster om 165:an, i Dingle. Den är i kommunal ägo och ligger på lermark som använts för djurbete. Den ligger relativt nära allmän väg men en ny väg måste ändå anläggas från väg 165 till aktuellt område.
  • Tyft: Området ligger i anslutning till bostadsbebyggelsen på Tyft, Dingle. Är ett privatägt område och ligger precis som Stärken nära allmän väg men här måste också anläggas en ny väg.
  • Kungsmarken: Är i kommunal ägo och ligger strax bakom brandstationen i Munkedal. Här ska det även byggas nya bostäder.
MEST LÄST