Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

camping
Företagaren som driver campingen menar att det bara handlat om at fylla upp den del av strandlinjen som försvinner ut i havet.

Camping hotas av vite på halv miljon

Ett markområde på 600 kvadratmeter har under flera års tid fyllts upp av de som driver Sotenäs camping. Nu kräver Miljönämnden i mellersta Bohuslän att området återställs och hotar med ett vite på 500000 kronor. Samtidigt avslås den ansökan om dispens från strandskydd som lämnats in.

– Vi har fått klagomål från boende i området som inte kan ta sig fram till en badplats som ligger i närheten och i vill också att området ska återställas. Det handlar om att vi vill slå vakt om allmänhetens rätt att vistas i området, säger Eva Abrahamsson (M), ordförande i Miljönämnden.

Dessutom har det gjorts en anmälan om misstänkt miljöbrott som skickats till åklagarmyndigheten.

Det är Sotenäs camping AB som driver en camping på Långevik. Bakom campingen står bland annat Staffan Ottosson som har en annan uppfattning om det som har hänt.

– Varje år är det en del grus och sten som dras ut i havet, säger han. Det vi gjort är att återställa området. Till slut bestämde vi oss för att ansöka om dispens från gällande strandskydd.

I det brev som Sotenäs camping skickat till kommunen står bland annat att havet varje år äter upp en del av strandlinjen och att utfyllnaden gjorts efter behov och att allmänheten har rätt att ta sig fram på alla platser där strandskyddet gäller. Ägarna till campingen är förkrossade över att ha blivit anmälda för miljöbrott för de utfyllnader som har gjorts.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har tagit beslut om ett vitesföreläggande på 500000 kronor. I det underlag som politikerna tagit framgår det att de som driver campingen ska återställa ett område på 565 kvadratmeter som fyllts upp under ett antal år till hur det såg ut 2006. Dessutom förbjuds campingen att använda mark som ligger inom strandskyddet område för camping.

– Storleken på vitesföreläggande sätts i förhållande vad det kostar att återställa marken, säger Maria Bylund, miljöchef i Sotenäs kommun. Det vi tagit ställning till är om det går att få dispens från gällande regler om strandskydd för den här typen av åtgärder. Det vi kommit fram till är att det inte är tillåtet.

MEST LÄST