Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/6
ANNONS ▼

Polisanmäler intrång i fornlämning

En grusväg och ett stenbrott har anlagts inom ett fornlämningsområde, enligt länsstyrelsen. Dessutom har det grävts ner elkabel. Länsstyrelsen misstänker brott och har gjort en polisanmälan. Fastigheten ägs av stenföretagaren och miljardären Karl-Erik Bender.

– Vi har misstankar om att det begåtts ett brott mot kulturmiljölagen i Sotenäs kommun, säger Lars Jacobsson, länsantikvarie på länsstyrelsen i Västra Götaland. Vi har upptäckt ett intrång där det finns en fornlämning och åverkan i det skyddsområde som finns runt fornlämningen.

Polisanmälan lämnades in den 18 april.

– Vi har lämnat över ärendet till polis och åklagare, säger Lars Jacobsson. I nuläget finns det ingen misstänkt för brottet utan det är de rättsvårdade myndigheterna som nu fått i uppgift att ta reda på detta.

Fastigheten där brottet kan ha begåtts ägs av miljardären Karl-Erik Bender som är också styrelseordförande och storägare i Bender Sverige AB. Han har tidigare till länsstyrelsen uppgett att han känt till fornlämningen. Men har inte något minne av detta när Bohusläningen ringer upp och ställer frågor om polisanmälan.

I anmälan förekommer uppgifter som pekar på att Bender Sverige AB haft en roll i det inträffade. Men detta tillbakavisas av Åke Bender, som anlitats för de arbeten som gjorts på fastigheten.

– Vi har rätt att göra i ordning den här skogsvägen utan att behöva göra någon anmälan till myndigheterna och vi har inte gjort någon åverkan i området där det ligger en fornlämning, säger Åke Bender.

I anmälan finns också påståenden om att det är ett elbolag som grävt ner en elkabel genom fornlämningsområdet för ett par år som kan vara ansvariga för det inträffade. Nu är det upp till polis och åklagare att ta reda på vad som gäller.

Polisanmälan gäller misstänkt brott mot kulturmiljölagen inom fastigheten Brygge i Sotenäs. I det aktuella området finns en fornlämning som utgörs av en förhistorisk boplats som är känd sedan tidigt 1900-tal.

Enligt anmälan uppmärksammades länsstyrelsen på det misstänkta brottet genom en anonym anmälan från en person som hade sett att det har byggts en väg till ett nyanlagt stenbrott inom området.

Det är antikvarie Niklas Ytterberg som har besiktigat platsen och konstaterat att det har grävts ner elkabel och dikats inom fornlämningen. Han konstaterade också att det har anlagts en grusad väg med vändplan och ett stenbrott inom fornlämningsområdet.

Länsstyrelsen skriver i polisanmälan att skadan är omfattande. Det grundar sig på att fornlämningen tidigare är oskadad och att dikningen och grävningen för elkabel går genom själva fornlämningen, medan stenbrottet, vändplanen och grusvägen ligger inom fornlämningsområdet som har samma skydd som fornlämningen i kulturmiljölagen.

Länsstyrelsen ser allvarligt på det inträffade.

Det är "särskilt allvarligt" att fastighetsägaren inte kontaktade länsstyrelsen innan arbetet påbörjades i synnerhet som företaget medger att de kände till fornlämningen, enligt länsstyrelsen.

Anmälan från länsstyrelsen ligger nu hos polisens särskilda grupp för artskyddsbrott och kulturarvsbrott.

Eftersom anmälan just har kommit dit har man inte hunnit upprätta en anmälan och börja utreda ärendet än, enligt förundersökningsledare Benny Beutelrock.

– Om ett företag har gjort något fel kan det bli fråga om företagsbot. Det kan också visa sig att någon har ett personligt ansvar för detta och då kan det bli tal om böter, säger han.

Fakta om fornlämningen

Fornlämningen ligger på fastigheten Brygge 1:3 i Sotenäs kommun och har varit känd av länsstyrelsen sedan tidigt på 1900-talet. Den beskrivning som finns är att det handlar om en förhistorisk boplats av okänd utsträckning och med en storlek på 60 gånger 30 meter. I området har det tidigare påträffats tre flintavslag och fyra flintstycken.

MEST LÄST