Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

171126-sduttalandebrott-570856_se.bhn_1.jpg
Uttalandet ska klart överskrida gränsen för "saklig och vederhäftig" diskussion för att straffansvar ska vara aktuellt. Arkivibild.

Expert: Troligen inte brottsligt uttalande

SD-politikern Martin Strids resonemang om att muslimer inte fullt ut är människor har polisanmälts av flera personer. Men uttalandet är troligen inte brottsligt, enligt en juridisk expert.

- Det är så klart ett kontroversiellt och på många sätt ett stötande uttalande, men går man över till det juridiska så gör jag bedömningen att uttalandet inte är brottsligt, säger Robin Enander, talesperson för föreningen Juridikfronten som i flera år har bevakat fall som rör hets mot folkgrupp.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Tumregeln när det gäller bedömningen av vad som är hets mot folkgrupp – och vad som inte är det – är att uttalandet klart överskrider gränsen för "saklig och vederhäftig" diskussion om exempelvis muslimer eller islam, framhåller Enander.

- Utrymmet för att straffa uttalanden som är av politisk karaktär eller ett led i en debatt är väldigt begränsat enligt svensk lag, säger han.

Friades i hovrätten

Robin Enander drar paralleller till SD-politikern som skrev i ett kommentarsfält hos Aftonbladet att "det är djupt rotat i islam att våldta vissa typer av människor". Hovrätten friade politikern med hänvisning till att en fällande dom skulle inskränka hans yttrandefrihet.

- Bedömningen var att han uttryckte sig i ett debattforum där utrymmet för olika typer av yttranden ska vara särkilt stort.

Enligt Enander ska man ha i åtanke att även kränkande uttalanden och sådana uttalanden som kan karaktäriseras som rasistiska som utgångspunkt är tillåtna enligt svensk rätt.

- Det är bara när dessa uttalanden tydligt överskrider gränsen som straffansvar kan vara aktuellt. Men uttalandet innefattar inget hot eller en uppmaning till våld, säger han.

Kväver det fria ordet

Däremot skulle Strids minutlånga resonemang om hur mycket människor muslimer är eventuellt kunna kvalificeras som missaktning i hetsparagrafen – men även i sådana fall är bedömningarna väldigt restriktiva.

- Det motiveras med att det finns ett starkt intresse av en långtgående yttrandefrihet och att även stötande uttalanden ska vara lagliga som utgångspunkt, för att man inte ska kväva en fri och öppen debatt. Då får man tyvärr på köpet att även stötande uttalanden är tillåtna, säger han.

TT: Finns det en gräns för när yttrandefriheten går för långt?

- Absolut, och de gränserna kanske är snävare i svensk rätt än i många andra rättsordningar. Vi har ett ganska bra skydd i Sverige mot yttranden som kan uppmana till etnisk förföljelse eller liknande.

Fakta: Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp är en inskränkning av yttrandefriheten som regleras i Brottsbalkens 16 kap, 8 paragrafen:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.

Källa: Svensk författningssamling

MEST LÄST