Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

180412-barnkonventionlag-657623_se.bhn_1.jpg
Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Lena Hallengren (S) får igenom förslaget att göra barnkonventionen till svensk lag. Arkivbild.

Hallengren om M: Jag blir förbannad

Statsrådet Lena Hallengren (S) reagerar nu kraftfullt på Moderaternas påstående att islamsk rätt införs i Sverige om barnkonventionen görs till lag.

- Jag trodde att de var vuxnare än så, säger Hallengren, som hävdar att det är otänkbart och falskt det Moderaterna påstår.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Moderaterna säger nej till att göra barnkonventionen till lag. De anser att det innebär att islamsk rätt förs in i svensk lagstiftning.

- Det är en orimlig tanke för oss, säger gruppledaren Tobias Billström (M) till TT.

Islamsk rätt

Det handlar om artikel 20 i barnkonventionen som berör skydd för barn som berövats sin familjemiljö och vilket stöd de ska få. Det står: "sådan omvårdnad kan bland annat innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad av barn".

Kafalah är ett islamskt juridiskt begrepp som används för att säkerställa skydd för föräldralösa och övergivna barn.

- Det innebär att domstolarna ska tolka islamsk rätt, och det gör man med hjälp av Koranen. Det är en orimlig tanke för oss att en viss religiös skrift ska tillmätas en sådan betydelse, säger Tobias Billström (M).

Splittrar Sverige

Men enligt Lena Hallengren är det inte korrekt.

- Dessa medvetna missförstånd riskerar att splittra Sverige i en tid då vi behöver mer sammanhållning, säger hon.

Hon får understöd av oberoende tjänstemän i socialdepartementet

- Det är helt enkelt inte korrekt. Den rättighet som regleras i artikel 20 är att barn som inte kan stanna kvar i sin familjemiljö har rätt till särskilt skydd och stöd från staten. Det är rättigheten. Sen ska konventionsstaten i enlighet med sin nationella lagstiftning se till att det finns sådan omvårdnad och stöd. I Sverige är det reglerat i socialtjänstlagen, säger Kristina Reinholdsson, enhetschef för familj och socialtjänst på socialdepartementet.

- Artikel 20 innebär inte på något sätt att det skulle finnas krav på att införa nya typer av system i Sverige, utan vi har system redan som till fullo lever upp till artikel 20, säger hon.

Grundlagen i stället

Förslaget att göra barnkonventionen till lag splittrar Alliansen. M och C tänker rösta nej, medan L och KD stödjer förslaget även om de också har invändningar mot artikeln som tar upp islamsk rätt.

- Vi ser att det finns en problematik i artikel 20 som måste hanteras. Liberalerna anser att det inte får råda något som helst tvivel om att hederskultur inte ska accepteras i Sverige, säger gruppledaren Christer Nylander (L).

Trots kommentarerna från ansvarigt statsråd och socialdepartementet så kommer regeringspartierna, enligt KD, att stödja en KD-motion, där det slås fast att islamsk rätt inte ska tillämpas i Sverige, även efter att barnkonventionen inkorporerats i svensk lag. Det var KD:s villkor för att stödja propositionen.

Centern och Moderaterna vill i stället lyfta in portalparagraferna från konventionen i svensk grundlag.

Fakta: Barnkonventionen

TT

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft 1990.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Den innehåller 54 artiklar, varav fyra är grundläggande principer som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn:

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte ratificerat barnkonventionen.

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna.

Källa: Unicef

MEST LÄST