Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Politiker18
Tillståndet dras in. Företaget Christella barnomsorg, som drivs av Lotta Jonasson, förlorar rätten till kommunalt bidrag efter ett beslut i barn och utbildningsnämnden. Ett politiskt beslut, menar kristdemokraternas Magnus Jacobsson. Nämndordförande Cecilia Sandberg tillbakavisar påståendet och säger att det handlar om brister i hur företaget drivs.

Privat barnomsorg mister sitt tillstånd

Företaget Christella Barnomsorg förlorar sitt tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i Uddevalla. Kommunen anser att det finns allvarliga brister i hur ägaren tar sitt ansvar som huvudman. 20-talet barn riskerar att förlora sin barnomsorg.

– Jag tycker att det är helt ofattbart att man vill lägga ner en verksamhet som har hållit på i tio år och där alla är nöjda. Vi har ändrat och omorganiserat och hur vi än har gjort är det ingenting som duger, säger Lotta Jonasson som äger Christella Barnomsorg.

Under torsdagen beslutade en oenig barn- och utbildningsnämnd att företagets rätt till bidrag ska dras in från och med den första juli i år. Detta då man efter en granskning funnit brister och kommit fram till att huvudmannen, det vill säga Lotta Jonasson, inte tar sitt ansvar för att säkerställa att respektive dagbarnvårdare har de förutsättningar som krävs för att bedriva verksamhet enligt författningarna".

– Ärligt talat tycker jag att det är ganska oförskämt. Jag är väldigt delaktig i och med att jag får allt ifrån vår verksamhetsansvarige. Vi arbetar nära varandra och har kontakt varje dag, säger Lotta Jonasson.

Ärendet har pågått under lång tid. I december 2015 fick Christella en anmärkning i samband med kommunens regelbundna tillsyn och skulle rätta till ett antal brister. Bristerna gällde bland annat hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs. I en uppföljning konstaterade tillsynsenheten att bara en av bristerna var åtgärdad och sedan dess har dialog mellan kommunen och Christella pågått.

Redan i januari föreslog barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän att Christellas rätt till bidrag skulle dras in, men i sista stund kom kompletteringar in från Lotta Jonasson och ärendet bordlades – fram till nu. I den politiska nämnden beslutade S, V och Mp att klubba igenom tjänstemannaförslaget och därmed sätta stopp för Christellas verksamhet i kommunen från halvårsskiftet. M, L, C, Kd och Up argumenterade mot beslutet.

– Det måste finnas en allvarlig brist om man ska dra in ett tillstånd. Vår tillsynsenhet har gjort tillsyn på det här företaget i snart tio år, i själva kärnverksamheten finns inga brister, säger Magnus Jacobsson (Kd), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och fortsätter.

– Kritiken är helt och hållet av organisatorisk karaktär, man ser inte att huvudmannen kan hålla kontroll och så vidare. Men läser man lagtexten måste man ställa sig frågan: är administrativa brister allvarliga brister?

Magnus Jacobsson medger att det finns otydligheter i hur Christella svarat kommunen om de påtalade bristerna. Men att stänga verksamheten är för hårt, han anser att det finns andra åtgärder att vidta först, som varning och vite.

– Jag hävdar att beslutet är politiskt betingat. S, V och Mp är inte för valfrihet. Här ser man chansen att stänga ner verksamheten, säger Magnus Jacobsson.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Cecilia Sandberg (S), förnekar att beslutet har med politik att göra.

– Det tycker jag är olyckligt om man drar på den växeln. Det vi månar om är att barnen ska ha det bra. I det här ärendet är det ren myndighetsutövning, det är inget ideologiskt beslut, säger hon.

Hon tillstår att man inte sett några brister i omsorgen av barnen i de granskningar som gjorts, utan att det handlar om huvudmannens bristande kvalitetsarbete. Och då detta pågått under närmare ett och ett halvt år utan att tillräckligt gjorts för att komma till rätta med bristerna sätter man nu stopp.

– Det är huvudmannen som är ansvarig för verksamhetens kvalitetsarbete. Trots mycket korrespondens och möten ser vi inte att huvudmannen tar sitt ansvar. Andra huvudmän har kunnat visa det, exempelvis Ströms slott och Forshälla kyrka, och vi har inte ens övervägt att dra in deras tillstånd. Där riktade vi liknande kritik, de tog ansvar för att få in rutiner för utbildning och bemötandefrågor i sin verksamhetsplan.

Lotta Jonasson har redan beslutat att överklaga barn- och utbildningsnämndens beslut, och begära inhibition så att beslutet inte verkställs förrän det behandlats i högre instans.

– Vi har inga planer på att lägga ner, absolut inte.

MEST LÄST