Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Kvinnojouren1
Ideellt arbete. Kvinnojouren i Uddevalla, med ordförande Lisbeth Hedlund och vice ordförande Marianne Josefson, slutar att driva skyddat boende vid årsskiftet. Nu diskuteras en lösning med kommunen.

Skyddat boende riskerar stängas

Kvinnojouren slutar driva skyddat boende vid årsskiftet. – Det går inte att driva med ideella krafter längre. Det är rätt att samhället tar över ansvaret, säger vice ordförande Marianne Josefson.

Nu pågår diskussioner med kommunen om en lösning.

Kvinnojouren Kaprifol i Uddevalla arbetar för att stötta kvinnor som utsätts för fysisk eller psykisk kränkning. Föreningen är ideell och har bland annat skyddat boende för utsatta kvinnor.

– Vi har en halvtidsanställd administratör. Resten arbetar ideellt. Det håller inte i dagsläget, vi behöver mer professionell personal, säger Marianne Josefson.

För att försöka lösa situationen ansökte föreningen hos socialstyrelsen om pengar till en verksamhetsledare och en kurator. Besked kom i början av året att bidraget delvis kunde beviljas.

Ungefär samtidigt kontaktade kommunen kvinnojouren och beskrev bekymmer att lösa boende i andra kommuner för de kvinnor som inte kan vara kvar i Uddevalla på grund av hotbilden.

I december tillsattes också en offentlig utredning med tyngdpunkt på barnrättsperspektivet.

– Man har insett att det inte finns formella krav på hur man hjälper alla dessa barn som vistas på kvinnojourer med sina mammor, och att det kanske måste finnas utbildad personal för det, säger Marianne Josefson.

Utredningen ska även ta fram en definition på skyddat boende, vilket saknas i dag. Man ska också utreda vilka krav som formellt ska ställas på en kvinnojour.

– Vi såg att den bilden stämmer. Det behövs mer professionell personal och en lösning som ger ett bättre rättsskydd.

I den andan inleddes diskussionerna med kommunen för att hitta en lösning.

På årsmötet valde kvinnojouren att inte anställa en verksamhetsledare tillfälligt.

– Vi beslutade också att vi fortsätter med skyddat boende detta år. Föreningen blir kvar, men inte boendet. Vår slutsats är att det inte går att driva med ideella krafter längre, kraven blir för stora. Det är alldeles rätt att samhället tar över ansvaret, säger Marianne Josefson.

Den stora fördelen, dock, med ideella krafter är att de kan samarbeta över hela landet, konstaterar hon vidare.

– Det gäller till exempel vid hedersrelaterat våld, då det är väldigt viktigt att kvinnan kommer bort till och med från närregionen.

Uddevalla kommun är beredda att träda in och man för diskussioner med bland annat kvinnojouren för att hitta en lösning innan årets slut. Man har också vänt sig till andra Fyrbodalskommuner för att med gemensamma krafter komma fram en modell för samverkan.

– Vi har pratat med några kommuner. Alla beskriver ungefär samma problematik. Man har ett fåtal platser, och det täcker inte behovet, säger Stefan Skoglund (S), ordförande i socialnämnden.

I Uddevalla, liksom på flera andra håll, har man sett ett ökat behov av platser i skyddat boende. Det är ett problem som måste lösas och kommunen kan inte göra det på egen hand, menar Stefan Skoglund. Genom samverkan inom Fyrbodal skulle kommunerna få större möjligheter att placera kvinnor i skyddat boende, en våldsutsatt kvinna i Uddevalla kunna få skyddsboende i annan Fyrbodalskommun och vice versa.

– Lägger man alla ägg i en korg kan vi tillsammans möta det gemensamma behovet på ett bättre sätt.

MEST LÄST