Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Stopp för muddring vid Flatön

Länsstyrelsen vill inte tillåta en underhållsmuddring vid Bassholmens södra ränna.

En sådan kan inte göras utan nämnvärda skador på miljön.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Den anmälan om underhållsmuddring som kommit till länsstyrelsen handlar om att återställa djupet vid en brygga där leran grundat upp ”i snabb takt”. Totalt ska det enligt anmälan handla om maximalt 250 kubikmeter muddermassor.

Området ligger inom Natura 2000-området Strömmarna och tillhör naturvårdsområdet Gullmarn. Där gäller strandskydd och området är av riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske.

Länsstyrelsen menar att den planerade muddringen motverkar syftet med Natura 2000. Området är en grund vik med ler- och sandbottnar och är relativt ostörd. Långgrunda havsvikar är ett av de ekologiskt sett mest värdefulla områdena i skärgården och dessutom känsliga för förändringar i vattenomsättning och för kemiska föroreningar. Länsstyrelsen bedömer att växt- och djurliv påverkas negativt genom att bottenytan försvinner, ljustillgången minskar och vattenomsättningen försämras.

Länsstyrelsen vill förbjuda muddringen och hänvisar till Miljöbalken om skydd för Natura 2000-områden, men ger sökanden tid på sig till den 15 juni att komma in med synpunkter.