Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Vindkraft lägger en död hand över bygden

Vi behöver en energiomställning, det kan alla vara överens om. Men inte genom att kanske så många som 55 nära 180 meter höga vindkraftverk byggs i Rosseröd, Forshälladalen, Stenshult, Jättesås och i kanten av Bredfjället.

Det riskerar att lägga en död hand över bygden. Enligt förslaget blir nybyggnation starkt begränsad inom området. Landskapsbilden förändras. Kan vi bo kvar? Vill vi bo kvar? Om inte – går våra fastigheter att sälja?

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Håller Uddevalla kommuns välkända valspråk "Vi skapar god livskvalitet i Uddevalla" måttet då? Hur ska Uddevalla kommuns Visionen 2020 förverkligas när motsättningar blir allt tydligare?

Vad vill våra folkvalda göra för oss, miljön och det vilda djurlivet i denna fråga? Det vill vi gärna veta.

I visionen står det: Vi vill; Skapa attraktiva boenden och stimulera inflyttning. Arbeta för en bra infrastruktur och goda kommunikationer. Stimulera till ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Trots detta vill man tillåta exploatörer att tjäna pengar på boendes och brukares livskvalitet. Tillstånd kan säljas operatörer emellan för att få kortsiktiga vinster. Ingen hänsyn tas till fastighetsvärden som förmodligen minskar radikalt och att attraktiviteten att bo i området försvinner.

Vid andra etableringar i Sverige har livskvalitet försämrats och fastigheter blivit helt osäljbara.

Följande frågeställningar uppstår:

l Vem ska styra etableringen, ska markägare och exploatörer få fria händer till boendes förfång?

l Kommer kommunen att arbeta för möjligheten till fortsatt bra boende och företagande i området om planen genomförs, trots blivande tillfartsvägar, ledningsgator och helt ändrad horisontlinje?

l Hur säkras områdets enorma natur- och kulturkvaliteter?

l Står antalet verk i proportion till detta och till hög boende- och livskvalitet?

Här finns värdefull natur och tystnad, som är sällsynt i dag. Man hör fåglar sjunga, bäckar porla, vinden susa och har man tur kan man se skygga rovdjur i sin rätta miljö.

Att blanda in termer som avstånd, ljudnivåer och skuggeffekter är inte relevant i fråga om naturvärden och livskvalitet, som inte kan mätas i normer.

Vi är inte emot vindkraft. Men vi är emot våldförandet på värdefull natur som blir resultatet av planerna.

Kan våra politiker lyssna på oss och göra etableringen i samverkan för en hållbar utveckling i framtiden? Låt oss göra något bra av vindkraften ihop.

Ulla Olsson

Siv Torstensson

Nils Carlsson

Mikael Nilsson

Björn Tellow

För styrelsen i Föreningen Bevara Forshälla

och Nätverket för Stenshult/Jättesås