Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Maria Nilsson (KD) Bild: Joachim Nywall

Äldres självbestämmande måste stärkas

Maria Nilsson KD: Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare,

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. De äldres vård och omsorg måste präglas av trygghet, självbestämmande och valfrihet

För vårdbehövande äldre och deras anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill därför se till att geriatrisk kompetens, det vill säga kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler. Det behövs också satsningar för att ge fler äldre patienter möjlighet att vårdas i eller i närhet av hemmet. Vi driver även förslaget att Västra Götalandsregionen ska erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök.

Vården och omsorgen om äldre måste i större utsträckning utgå från att vi inte blir mer lika varandra för att vi blir äldre. Hänsyn till den enskildes behov är en förutsättning för hög kvalitet i vård och omsorg. Makten att välja och välja bort ska värnas – inte bara när vi är friska eller mitt i livet – utan kanske särskilt när vi blir äldre eller sjuka. God vård och självbestämmande över sin vardag ska vara en självklarhet – hela livet.

Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare, såsom offentliga, privata, kooperativa och ideella vårdgivare. Det medför att makt flyttas från politikerna till patienterna. Det ger möjligheter för människor att välja bort det som inte fungerar eller aktivt välja en speciell inriktning eller profil. I Västra Götalandsregionen finns det i dag vårdval inom primärvård och rehabilitering. Kristdemokraternas kommer arbeta för att vårdvalen ska utökas och fortsätta utvecklas utifrån patienternas behov och önskemål.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Maria Nilsson (KD)

regionpolitiker