Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Dammar debatteras. Kan småskalig vattenkraft vara kvar?

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Ålarna dödas av vattenkraftens turbiner

Naturskyddsföreningen: "Alla svenska kraftverk har inte galler som skyddar fisk"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Börje Berntson (i papperstidningen 30 december)  

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Börje Berntson menar i en debattartikel att all småskalig vattenkraft bör skyddas och att utrivning av dammar kan ställa till större miljöproblem än de löser. Naturskyddsföreningen håller med om att det absolut kan finnas goda skäl att bevara gamla dammar och kraftverk. De kan ha höga kulturhistoriska och sociala värden och ibland kan det ha skapats nya ekologiska värden att värna. Föreningen har dock fullt förtroende för att våra domstolar förmår göra de viktiga avvägningar som miljöbalken kräver för att hitta den lösning som bäst tillfredsställer både ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella behov.

Tyvärr är Börje Berntsons artikel behäftad med ett antal sakfel som vi gärna vill bemöta:

• Nej - Naturskyddsföreningen vill inte ha kärnkraft. Vi vill ha ett 100 procent förnybart energisystem och där är vattenkraften med sin reglerförmåga en viktig pusselbit. Men för att vattenkraften ska bli riktigt grön behöver den miljöanpassas med fiskvandringsvägar, minimitappningar och naturlika flöden. Sådan vattenkraftel märker vi med vår egen miljömärkning Bra Miljöval.

• Nej - alla svenska kraftverk har inte galler som skyddar fisk. Däremot har kraftverk galler som ser till att grenar mm inte fastnar i turbinerna. Tyvärr fastnar många fiskar i gallren och dör, andra, som den hotade ålen, slinker igenom och strimlas i turbinerna.

• Nej - vattendirektivet handlar inte bara om vattnets kemiska kvalitet, en viktig aspekt är att EU:s vattenförekomster ska nå god ekologisk status. Det innebär, bland annat, att fiskar och andra vattenlevande djur ska kunna röra sig fritt i vattendragen.

• Nej - det är inte myndigheterna utan de största vattenkraftbolagen som ligger bakom den fond, eller finansieringslösning, som förhoppningsvis kommer att betala för nödvändiga åtgärder inom vattenkraftbranschen de närmaste åren. Det är möjligt att pengarna inte räcker, men avsikten är att dessa ska bekosta både processer, åtgärder och produktionsförluster. I nuvarande förslag föreslås även att kostnader för utrivning kan inkluderas i de fall då verksamheten inte får tillstånd.

 

Karin Lexén

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Boel Lanne

ordförande, Naturskyddsföreningen i Bohuslän