Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Öka den sociala rörligheten stötta föräldrar och stärk socialtjänsten

Det är glädjande att P-A Hultman lyfter betydelsen av förebyggande insatser för att undvika framtida sociala problem.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till

P-A Hultman 27 juni

Jag tycker samtidigt att det nedsättande tilltal som Hultman, än en gång, har i sin artikel är beklaglig. Frågor om utanförskap, psykisk ohälsa och om barn som far illa förtjänar en seriös och respektfull debatt tycker jag.

Som moderat har en jag positiv människosyn. Jag tror på den enskildes kraft, förmåga liksom ansvar för sitt eget liv. Sverige ska vara ett möjligheternas land där varje människa, oavsett bakgrund, kan förverkliga sina drömmar och nå sin fulla potential. Tyvärr ser vi idag hur utanförskap går i arv liksom hur många ungdomar saknar framtidstro. Den utvecklingen måste brytas och den sociala rörligheten öka. Det förutsätter en stark arbetslinje och omfattande reformer för att höja kvaliteten i skolan och för att pressa tillbaka utanförskapet. Inte minst behöver vi knäcka gängkriminaliteten i våra utanförskapsområden och skapa ökad trygghet i hela landet. Därför prioriterar vi moderater satsningar på rättsväsendet i stort och på polisen i synnerhet. Det gör tyvärr inte regeringen och dess stödpartier C och L som i vårändringsbudgeten gjorde en besparing på polisen på hela 232 miljoner kronor.

Vad vi moderater också vill göra är att stärka socialtjänsten som på många håll i Sverige har svårt att klara sitt utmanande men oerhört viktiga uppdrag. Vi har bland annat föreslagit en nationell handlingsplan för att stärka socialtjänsten. I våras var också vi med om att driva igenom ett tillkännagivande till regeringen om att utreda möjligheterna att underlätta inrättandet av barn- och familjecentraler, där olika professioner arbetar tillsammans för den enskilda familjen och för det enskilda barnets bästa.

Vi moderater är precis som Hultman övertygade om att tidiga och förebyggande insatser är goda investeringar. Dessvärre tycks regeringen vara av en annan uppfattning då man också i vårändringsbudgeten strök den satsning på föräldraskapsprogram som fanns med i M och KD:s gemensamma budget från i höstas.

Alla barn förtjänar en bra start i livet och Hultman har helt rätt i att många sociala problem går att förebygga. Därför vill vi moderater stötta föräldrar, stärka socialtjänsten och skapa en skola som rustar alla våra barn med goda kunskaper.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot från Fyrbodal och ledamot av riksdagens socialutskott