Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Dalabergs centrum Bild: Per Landén
Dalabergs centrum Bild: Per Landén

Öppna förskolan på Dalaberg behövs!

Öppna förskolan ger möjlighet till integration i praktiken eftersom här får utlandsfödda föräldrar och svenskfödda föräldrar möjlighet att träffas

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi i samverkansgruppen Dalaberg oroar oss för den föreslagna neddragningen på enheten för förebyggande arbete inom Socialförvaltningen. Vi oroar oss främst för Öppna förskolan på Dalaberg och hur besparingen kan drabba den.

Vi är en samverkansgrupp som arbetar i området och är representanter från Integrationsenheten, Bibliotek, Närhälsan Dalaberg, Folktandvården, Skolan, Öppna förskolan, Familjeförskolan, Kulturskolan, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan. Vi träffas regelbundet och talar om behov och samverkan i området.

Öppna förskolan är en väl etablerad verksamhet som finns till för alla föräldralediga föräldrar och deras barn. Den är en trygghet i området och den enda öppna och konfessionslösa verksamheten för föräldralediga föräldrar. Här kan personalen lotsa vidare till rätt hjälp om man behöver. Besökssiffran i den öppna verksamheten är ca 70 besökare /dag. Mötet med Öppna förskolan är det ofta första mötet med en kommunal verksamhet när det gäller pedagogiska och sociala verksamheter.

Utifrån Välfärdsredovisningen 2018 vill vi beskriva det område som vi arbetar i.

I området Uddevalla Norra är de flesta utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar 40 procent, vilken är den högsta andelen i kommunen.

Utbildningsnivån i området är lägre än kommunens andra områden. 25 procent har bara grundskoleutbildning, 26 procent har gymnasieutbildning och 45 procent har eftergymnasial utbildning

Andelen förvärvsarbetande är 61 procent vilket är den lägsta i kommunen.

Medelinkomsten i området Uddevalla Norra är 197 340 kr vilket är den lägsta i kommunen och lägre än genomsnittet.

I området uppbär 12 procent ekonomiskt bistånd (socialbidrag), vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Arbetslösheten i Uddevalla Norra ligger på samma nivå procentuellt som genomsnittet i kommunen

Utsatta grupper som enligt Arbetsförmedlingen riskerar att hamna i strukturell arbetslöshet oavsett konjunktur är;

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning

• Arbetslösa utomeuropeiskt födda

• Funktionsnedsatta, som medför nedsatt arbetsförmåga

• Arbetslösa personer i åldrarna 55-64 år

I Uddevalla Norra är andelen vuxna som studerar högre än genomsnittet i kommunen. Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år är betydligt högre än genomsnittet.

I området Uddevalla Norra är det lika vanligt att hyra sin bostad som att äga den. 50 procent av invånarna bor i hyresrätt vilket är högre än genomsnittet i kommunen. 25 procent av invånarna bor i äganderätt vilket är en lägre andel än genomsnittet i kommunen. 25 procent av invånarna bor i bostadsrätt vilket är en högre andel än genomsnittet.

När det gäller valdeltagande är de valdistrikt som har lägst deltagande i kommunen Bäve-Norra Dalaberg 69,99 procent, Bäve-Norra Hovhult 70,60 procent

Sammanfattningsvis kan man säga att området är socioekonomiskt svagt och att det därför är extra viktigt med förebyggande verksamhet. Då så stor andel av befolkningen är utrikes födda behövs den möjlighet till information och stöd man kan få av förskollärare och socionom på Öppna förskolan. Det finns ofta kulturella skillnader på hur man ser på barns utveckling och föräldrars samspel med barnen. Personalen ger information om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige. Man för dagliga samtal om hur det är att vara förälder i Sverige. Tex behövs information om rättigheter för barn med funktionshinder. Detta är en förberedelse inför förskola och skola som är en trygghet för föräldrar och underlättar förskola och skola.

Öppna förskolan personal beskriver hur många familjer är trångbodda, det är svårt med lekutrymme för barnen eller att ses hemma hos varandra som föräldrar.

Öppna förskolan ger möjlighet till lek för barnen och kan förhindra isolering hos föräldrarna. Öppna förskolan ger möjlighet till integration i praktiken eftersom här får utlandsfödda föräldrar och svenskfödda föräldrar möjlighet att träffas, lära känna varandra, låta barnen leka och samtala om föräldraskap.

Som förälder har man möjlighet att stärka föräldraskapet genom att vara med på öppen verksamhet eller någon av grupperna: ” Förälder i Sverige”, Föräldragrupp SFI, Babymassage, ”Smilla” för dem som har eller har haft ett missbruk i familjen, övervakade umgänge i öppna förskolans lokaler.

I det offentliga Sverige pratar man mycket om betydelsen av samverkan och här har man redan idag en verksamhet som har en upparbetad samverkan med MVC, Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna, BVC, Förskolor, Skolor, Kompassen (öppenvård missbruk ) Vårdcentralen, Bibliotek, Brobyggare, Socialtjänstens barn och ungdomsgrupp, Samverkansgruppen på Dalaberg, VI-gruppen (Verksamhetsintegration på Dalaberg) mfl.

Vi vädjar om att Öppna förskolans verksamhet ska få finnas kvar i dess nuvarande form, både för barnen och föräldrarna i områdets skull. Vi vet av erfarenhet att det är svårt för föräldrar i området att ta sig till verksamheter i centrum, därför blir mötesplatsen öppna förskolan Dalaberg extra viktig. Vi måste möta föräldrar och barn i området för att för att lägga en bra grund med språk, information, vägledning i föräldraskapet och pedagogisk vägledning.

Samverkansgruppen på Dalaberg