Så ska vi vända skolresultaten i Munkedal

"Det har våra barn och unga rätt till."

ANNONS

Replik till Besviken Munkedalsbo 24 januari

LÄS MER:Varför väljer Munkedals kommun att spara på elevassistenter?

Historiken i Munkedals skolor är att resultaten de senaste åtta åren stadigt har dalat. Att inte ha möjlighet att kunna söka en utbildning och investera i sin egen framtid är ett slag i magen för varje femtonåring.

För att vi ska kunna förändra den utvecklingen krävs handlingskraft. För att alla ska vara anställningsbara krävs aktiviteter i skolan som skapar förutsättningar att göra bättre resultat.

Att sitta lugnt i båten och fortsätta göra samma saker och förvänta oss andra resultat, är fel.

Under 2019 sjösattes en ny ledningsorganisation för skolan i Munkedal med ett tydligt mandat att skolresultaten skall förbättras. Hela organisationen var på plats inför sommaren och redan under hösten påbörjades ett arbete att analysera orsaker till nuläget. På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december presenterades en handlingsplan för hur man ser på nuläget och hur vi ska vända resultaten uppåt igen. I planen lyfts flera delar och förvaltningen jobbar nu hårt med att implementera nya arbetssätt och arbetar för att skolan ska vara likvärdig i kommunens alla delar. Det har våra barn och unga rätt till.

ANNONS

Som den anonyma insändarskribenten lyfter så har Munkedal en av landets högsta skatter och vi arbetar hårt för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt av respekt för invånarnas pengar.

Nämnden fick i slutet av 2019 informationen om att elevassistenter med tidsbegränsad anställning inte skulle förlängas utan istället ersättas av personal med pedagogisk utbildning. Det är en av de insatser som görs för att få skolan på rätt köl igen.

Moderaterna och Liberalerna i Munkedal stöttar den framtagna handlingsplanen och ger därmed förvaltningen och skolans verksamhet mandat att genomföra de åtgärder som krävs. Nämnden får under året löpande presenterat vilka aktiviteter och åtgärder som är på gång.

För Moderaterna och Liberalerna i Munkedal

Christoffer Rungberg (M)

Karin Blomstrand (L)