Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

2,5 miljoner jobb riskerar att slås ut

Lars Hallberg: Vi måste ta till vara på och utveckla kompetensen

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När företag och organisationer i Västra Götaland står inför en omfattande omställning med nya kompetenskrav måste vi ta vara på och utveckla den kompetens vi har. Inte minst gäller detta välfärdens viktiga verksamheter. Arbetsgivare inom Västra Götalandsregionen och i länets kommuner bör därför använda de medel som finns tillgängliga, skriver Lars Hallberg, vd på Omställningsfonden.

Arbetsmarknaden förändras i dag i snabb takt tack vare teknikutveckling, globalisering och ökade kompetenskrav. Så många som 2,5 miljoner jobb riskerar att slås ut av automatisering och digitalisering de kommande 20 åren. Ännu fler kommer att ställas inför helt nya kompetenskrav.

Vi måste alla vänja oss vid tanken på ett livslångt lärande. Den utbildning vi skaffade i 20-årsåldern och den erfarenhet vi samlat räcker inte alltid för att hänga med i utvecklingen. Att byta karriär mitt i livet blir vanligare och mycket pekar på att det kommer att fortsätta så.

Samtidigt är det redan nu svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till Västra Götalands offentliga sektor. För få vill arbeta inom välfärden och ännu färre har den utbildning som krävs. Även befolkningsutvecklingen kommer innebära ett ökat tryck på välfärden.

Sveriges välstånd är till stor del ett resultat av flera lyckade strukturomvandlingar som kunnat genomföras tack vare den svenska modellen. Arbetsgivarorganisationer och fackförbund har i en unik överenskommelse lyckats skapa ett smörjmedel för omställningen, som tillgodoser både arbetsgivarens behov av omställning och arbetstagarens vilja att kompetensutvecklas eller byta karriär mitt i livet. Inom välfärdssektorn är Omställningsfonden detta smörjmedel.

Hos Omställningsfonden finns 750 miljoner kronor som under en försöksperiod kan användas för att kompetensutveckla medarbetare för nya arbetsuppgifter inom exempelvis vård, omsorg eller administration. På så sätt kan arbetsgivare möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera risker för övertalighet.

För att möta de stora rekryteringsbehoven och bibehålla den goda kvaliteten i verksamheterna satsar till exempel Uddevalla kommun på utbildning av medarbetare inom barnomsorgen. Medarbetare utan formell utbildning blir utbildade till barnskötare, vilket även stärker deras position på arbetsmarknaden.

Vi vill uppmana alla arbetsgivare inom Västragötalandsregionen och i länets kommuner att söka och använda de medel som finns tillgängliga hos Omställningsfonden. Arbetsgivare och lokala fack bör tillsammans ta fram en plan för att möta välfärdens behov av kompetensutveckling. Samhällsomvandlingen kommer att fortsätta och välfärden måste hänga med. En sak vet vi – framtiden går inte att stoppa.

Lars Hallberg

vd Omställningsfonden

Teknologisk utveckling kommer att ersätta jobb.