Christer Wilhelmsson tycker att regionens politiker borde agera för bättre tågtrafik.
Christer Wilhelmsson tycker att regionens politiker borde agera för bättre tågtrafik. Bild: Lasse Edwartz

Regionen borde söka EU-bidrag för bättre tågtrafik

Vi uppmanas att åka allt mer kollektivt (just nu ett undantag av kända skäl). Det är positivt, men då behöver infrastrukturen förbättras på flera ställen för att kollektivtrafiken ska bli attraktiv. Det gäller speciellt den spårbundna trafiken. Det hävdas ofta att det saknas pengar till upprustning av infrastrukturen.

ANNONS

Det finns alternativ att söka bidrag till upprustningen. Det kan handla om bidrag till upprustning av en järnväg, elektrifiering, plattformsbyggnad och liknande. Dessutom bör det satsas mer på säkerheten vid obevakade järnvägsövergångar En möjlighet är att kolla upp med EU om det finns möjligheter till bidrag för upprustning och ny satsning på infrastrukturen. Ett annat alternativ är att kontakta Naturvårdsverket och rådfråga dem om bidragspengar till Klimatklivet.

Här bör regionala myndigheter genom tjänstemän och politiker kolla om det går att få bidrag från Klimatklivet för en förbättrad kollektivtrafik.

Bohusbanans norra del behöver rustas upp liksom Lysekilsbanan. Om det betalas bidrag till dessa banor kan det bli en snabbare trafik. Lysekil kan återfå tågtrafik.

ANNONS

Regionen bör tillsammans med kommunerna agera för detta!

Christer Wilhelmsson

ordförande Järnvägsfrämjandet