Erni och Ola Friholt, grundare av Fredsrörelsen på Orust.
Erni och Ola Friholt, grundare av Fredsrörelsen på Orust. Bild: Ingvar Spetsmark

Lägg militärbudgeten på miljö, klimat och jämlikhet

En förvrängd världsbild tjänar vapenindustrier, ekonomisk vinst, makthunger och krig

ANNONS

Svar till Bengt Larsson

LÄS MER:Varför skulle Sverige och Nato anfalla Ryssland?

Det Bengt ber oss förklara kräver en årgång av denna tidning: att ersätta en falsk världsbild med en riktigare men obekväm. Vi har strävat med det på heltid sedan 1960-talet via ett historiskt perspektiv med start i Moseböckernas makt-, hat- och hämndtänkande och via det romerska imperiebygget med dess förakt för folk som inte var romare. Ordet fascism kommer från fasces, spöknippena, diktatorernas straffsymbol. Nedärvt tankegods blir självklarhet.

Ta kyrkans och kungarnas samverkan, där kungamakten sades given av guds nåde, okränkbar, bortom argument. Guds utvalda folk sades vara Israel, vars förment gudagivna mission övertogs av det likaså självutnämnda utvalda folket USA, som förkunnas ha en särställning och anser sig inte behöva respektera internationell rätt, t ex FN-stadgans våldsförbud.

ANNONS

Femhundra år av kolonial utplundring och mördande berikade Västeuropa till en nivå där formell demokrati under ojämlikhet kunde utvecklas. Där har Sverige varit och är med. Den som hävdar sin rätt mot makten utmålas ihärdigt som illasinnad fiende tills detta anses självklart. Demonisering är grunden för Natos anfallskrig. Dess makthavare har trevlighet och värderingar som självbild, ständigt förmedlad till oss. Men gärningarna avslöjar.

Här kan inte all världens ojämlikhet och maktmissbruk beskrivas. Det finns tillgängliga fakta om dagens styrkeförhållanden ifråga om folkmängd, industri, ekonomi, militär, media och propaganda. Ingen med faktakunskap kan peka ut Ryssland som ett hot mot väst och världsmakten Nato. Ett antal forskare har förmedlat fakta om detta de senaste tjugo åren.

I säkerhetspolitisk debatt i Sveriges riksdag förnekas och förtigs elementär kunskap om vem som hotar vem. En förvrängd världsbild tjänar vapenindustrier, ekonomisk vinst, makthunger och krig, där Sverige är med bland annat via värdlandsavtal och Natosamarbete. Lägg militärbudgeten på miljö, klimat och jämlikhet! Och sök sanning utanför riksdag och media, Bengt Larsson!

Erni & Ola Friholt