Det är häpnadsväckande att Magnus Jacobsson (KD) svarar att vi bör fokusera på covid-19 i stället för aborträtten, som om fokus på kvinnors rättigheter vore slöseri med tid. Mitt under pandemin har regeringar i vårt närområde, som i Polen, tagit tillfälle i akt att förbjuda kvinnors aborträtt.
Det är häpnadsväckande att Magnus Jacobsson (KD) svarar att vi bör fokusera på covid-19 i stället för aborträtten, som om fokus på kvinnors rättigheter vore slöseri med tid. Mitt under pandemin har regeringar i vårt närområde, som i Polen, tagit tillfälle i akt att förbjuda kvinnors aborträtt. Bild: Amir Nabizadeh/TT

KD:s inställning till abort är oklar

Det är häpnadsväckande att Magnus Jacobsson (KD) i replik till vår debattartikel om aborträtten svarar att vi bör fokusera på covid-19 i stället, som om fokus på kvinnors rättigheter vore slöseri med tid.

ANNONS

Replik

till Magnus Jacobsson (KD) 9 februari

Inser inte KD att mitt under pandemin har regeringar i vårt närområde tagit tillfälle i akt att förbjuda kvinnors aborträtt? Inser inte KD att under pandemin har kvinnors tillgång till vård minskat, samtidigt som våld i nära relationer ökat explosionsartat till följd av ökad isolering?

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och vi kommer aldrig, aldrig tystas i vår kamp för jämställdhet – inte heller under en pandemi.

Därutöver menar Jacobsson att frågan om att stå upp för kvinnors rätt till sin egen kropp inte är aktuell just nu, att aborträtten inte är hotad av något parti i Sverige.

ANNONS

Påståendet är direkt felaktigt. Fram till 2018 ville exempelvis SD sänka rätten till abort till vecka 12. Utbredd kritik tvingade SD att motvilligt ändra position för att kunna öka i opinion, något som de själva medgav i sin valanalys. Taktiken har förändrats, inte värderingarna.

Det finns otaliga exempel på hur den yttersta högern i Sverige fortsatt attackerar kvinnors rätt till sin egen kropp, i allt ifrån partiföreträdares tidigare anti-abortengagemang som genomsyrar politiken, till abortkritiska insändare och motioner.

Låt oss också ödmjukt påminna Jacobsson om att hans eget parti så sent som för två veckor sedan utsedde Sarah Havneraas till att utforma KD:s ”nya feminism”, en person som har varit aktiv i inte bara en utan i tre abortkritiska organisationer. Ändå hävdar KD-ledaren Ebba Busch att Sarah Havneraas aldrig har varit abortmotståndare. Med all respekt, så är varken vi eller det svenska folket så pass lättlurade.

Om det fortsatt slirar för Jacobsson så kan vi också klargöra att KD såväl nationellt som regionalt har föreslagit att samvetsklausul ska införas, vilket gör det möjligt att vägra utföra aborter.

Förra året försökte abortvägrande barnmorskor få sin sak prövad i Europadomstolen, men deras klagomål om att ha diskriminerats av Sverige avvisades helt av domstolen. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att stå upp mot dessa förslag, som i praktiken skulle hindra kvinnor från att få en lagstadgad abort utförd.

ANNONS

Därutöver framgår det i KD:s egna partiprogram att kvinnor ska informeras om etiska dilemman vid beslut om att genomföra en abort, samtidigt som Ebba Busch uttryckt önskan om ”nollvision” för aborter.

För att uttrycka det tydligt – antingen är man abortmotståndare, eller så får abortmotståndet en gång för alla begravas. Med allt för många exempel på hur den yttersta högern ifrågasätter kvinnors rätt till sin egen kropp, kräver vi ett tydligt svar.

För verkligheten är att även med de säkraste preventivmedlen kan en oönskad graviditet uppstå och alldeles oavsett måste kvinnans rätt att få besluta över sin egen kropp komma först – inte KD:s gammalmodiga kvinnosyn.

Aylin Fazelian (S)

riksdagsledamot och S-kvinna

Janette Olsson (S)

oppositionsregionråd och S-kvinna