Till skillnad från er har vi gett klara besked

I er replik undrar ni vad KD vill samtidigt som ni själva skriver att KD:s representant är den som föreslagit att det skall byggas en ny förskola. Av detta kan man förstå, att vad ni inte förstår, är vad ni själva har skrivit.

ANNONS

Replik till Caritha Jacobsson (S) och Lars-Göran Sunesson (C)

LÄS MER:Ge eget besked om ny förskola i stället för att raljera

Själv vilar jag tryggt i att alla andra förstår, eftersom KD bara har lagt ett förslag så är det också vad vi tycker.

Samtidigt anklagar ni SD för att inte veta vad de vill – när SD har agerat på exakt samma sätt som S och C. Så när S och C agerar på ett visst sätt är det bra – men när SD agerar på samma sätt som S och C, då är det dåligt...

Jag kan förstå om det finns de som inte förstår vad ni gör.

Ni skriver att S och C inte sitter i majoritet, men det är bara delvis sant. För ibland bildar ni majoritet. Ibland med SD, ibland med M. Som i kommunfullmäktige, där S och C tillsammans med SD drev igenom beslutet att vem som ska bygga Munkedals nya centrum på Sohlbergs gamla område inte öppet ska diskuteras och beslutas i fullmäktige, utan avgöras i samhällsbyggnadsnämnden av en liten grupp ledamöter. Likaså på senaste kommunstyrelsesammanträdet, där ni, S och C, i samarbete med delar av M fick majoritet för er budget. Detta är två exempel på för kommunen mycket viktiga beslut där ni har bildat majoritet.

ANNONS

Det är naturligtvis roligt att ni båda tycker att det är intressant och spännande att få ta del av KD:s åsikter i Munkedal. Och eftersom vi hitintills bara har gett uttryck för en åsikt i denna fråga, borde det inte ha varit så svårt för er att förstå vad vi tycker.

Men i vilket fall, oavsett vad ni förstår eller inte förstår, kan ni vila tryggt i att vi i KD som alltid, oavsett fråga, kommer att arbeta för vad vi tror är för kommuninvånarnas bästa.

Rolf Jacobsson

Kristdemokraterna i Munkedal