"Vad som görs nu med jordens klimat är som att kasta tärning om vår framtid. Är det en risk vi är villiga att ta?" skriver Alexander Ahl.
"Vad som görs nu med jordens klimat är som att kasta tärning om vår framtid. Är det en risk vi är villiga att ta?" skriver Alexander Ahl. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Jag är inte redo att spela bort vår planets framtid

Klimatförändringarna är ett globalt problem, men med stora lokala och regionala konsekvenser. En varmare planet berör inte bara några isbjörnar flera hundra mil bort och någon gång i framtiden, det påverkar oss här och nu.

ANNONS

Att klimatet förändras på grund av människans utsläpp är odisputabelt. Att klimatförändringarna för med sig stora negativa konsekvenser är vederlagt. Det har gång på gång bevisats i enlighet med den vetenskapliga metoden. Tyvärr har substantiell handling för att motverka klimatförändringarna hittills överlag saknats. Det som gjorts på politisk nivå har varit för lite, såväl på global nivå som på lokal nivå.

För att tackla klimatkrisen krävs handling. Det funkar inte att peka på andra länder eller områden för att frånsäga sitt eget ansvar. EU måste göra sin del, Sverige måste göra sin del och här i Sverige måste regioner och kommuner dra sitt strå till stacken. Lösningar finns redan nu, och än effektivare verktyg forskas fram dagligen. Det som saknas är inte möjligheter, det som saknas är att använda dem.

ANNONS

LÄS MER:Klimatåtgärder och tillväxt går att kombinera

Bohuslän har alltid varit beroende av havet. Det har gett mat och försörjning likväl som avkoppling. Länge sågs det som en outtömbar och oförstörbar resurs. I dag vet vi bättre, men ändå görs inte tillräckligt för att skydda havet från klimatförändringar och försurning.

På land har skogen gett oss husrum och material, men utnyttjas nu på ett i alltför många fall ohållbart sätt samtidigt som dess sårbarhet ökar vid torka eller angrepp av granbarkborre, problem som förvärras av klimatförändringarna. Effekterna är inte bara på naturen, även vi människor befinner sig direkt i riskzonen av vårt eget agerande.

Vad som görs nu med jordens klimat är som att kasta tärning om vår framtid. Är det en risk vi är villiga att ta? Jag vet att jag inte är det. Det är dags nu att inse att vi befinner oss i en planetär krissituation, och kräva handling i enlighet med detta. Än är det inte för sent, men vi har snart inte längre råd att vänta. Klimatpolitiken har alltför ofta karaktäriserats av tomma löften, men det håller inte längre. Vi har inte tid med fler år utan handling. Inga fler tomma löften.

Alexander Ahl

klimataktivist och fil.kand-student i marin vetenskap