Den lilla tidsskillnad det skulle innebära att ta tåget i stället för bussen till Uddevalla eller Göteborg uppvägs av tågresans bekvämligheter, menar Mats Fägerquist.
Den lilla tidsskillnad det skulle innebära att ta tåget i stället för bussen till Uddevalla eller Göteborg uppvägs av tågresans bekvämligheter, menar Mats Fägerquist. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Behovet av resor är styrande – inte Lysekils invånarantal

Att värna en elektrifierad järnväg styrs inte av känslor och nostalgi. Det är den politiska rådighet vi behöver för att nå klimatmålen.

ANNONS

Replik till Lars T Hansson

LÄS MER:Känslor och nostalgi kan inte hålla liv i Lysekilsbanan

Europeiska kommissionen har utsett år 2021 till tågens år med ambitionen att lyfta fram järnvägens fördelar. European Green Deal är EU:s plan för att uppnå klimatneutralitet år 2050 och där ingår att överföra 75 procent av det gods som i dag transporteras på väg till järnväg och inlandssjöfart. Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen har slagit fast att målsättningen enligt Parisavtalet ska uppnås.

Lysekil är en lyckligt lottad kommun med sin isfria, lättillgängliga djuphamn, som kan ingå i en framtida kustsjöfart till hamnarna i Vänern. Hamnen är utrustad med industrispår som ansluter till den elektrifierade Lysekilsbanan och det västsvenska järnvägsnätet. Flera entreprenörer har anmält intresse att transportera gods på banan. En upprustning för tio miljoner räcker för att godstrafiken ska komma i gång; en framtidssatsning i Parisavtalets anda!

ANNONS

Av Lysekils 14 000 invånare är det omkring 5 000 som bor och arbetar inom kommunen men många måste pendla varje dag till andra orter. Det är behovet av resor och inte invånarantal som har betydelse i diskussionen om kommunikationer. Om det finns underlag kör Västtrafik både tåg och buss; det blir resenärerna som får välja.

LÄS MER:Nya järnvägsplanen kan bli Lysekilsbanans räddning

Transportföretaget SDK Shipping AB arrenderar en del av hamnen i Lysekil och platschefen Mattias Bernerstål frågar efter järnvägen som transportalternativ. Enligt Lars T Hansson: ”Antalet lastbilar till företaget på vardagar är max 30–40…”, men enligt en artikel i Lysekilsposten får vi utan järnväg räkna med att 60–70 långtradare kommer att lasta och lossa i hamnen. Varje dag!

”Allt gods från Byggmax går ut med lastbil och så måste det vara.” Nej! Fel igen! Nu transporteras gods till Göteborg med långtradare där omlastning sker till järnväg för transport till Norrland. När Lysekilsbanan är i gång igen kan godset lastas direkt på godsvagnar i Lysekil med destination Norrland.

Trafikverkets utredning 2016 visade att en investering på 10 miljoner skulle räcka för att få igång godstrafiken på Lysekilsbanan. Med en upprustning på 140 miljoner kan även passagerartrafik i upp till 80 km/timmen bli ett alternativ. Från Lysekil till Uddevalla är tåget två minuter efter bussen och i Göteborg tio minuter efter bussen (Lysekilsbanan PM 2017-02-20). Tidsskillnaden uppvägs med råge av en tågresa med kafévagn och internetuppkoppling, som erbjuder möjligheter till förberedelser och studier inför dagens uppgifter.

ANNONS

Vi står inför en omvälvande omställning och alla måste vara med på tåget. Naturvårdsverket: ”Det finns en bred samsyn om att klimatmålen kräver betydligt kraftigare styrning mot ett klimatanpassat transportsystem. För att ställa om i praktiken krävs en vilja att tänka om och agera på nya sätt.”

Som att återuppta trafiken på Lysekilsbanan!

Mats Fägerquist

LÄS MER:Lysekilsbanan har fallit offer för marknadens krafter