KD föreslår en rad åtgärder för Ljungskile, bland annat en ny gång- och cykelväg längs vattnet hela vägen från Ulvesund till marinan med upprustad gångväg till Kungsparken, samt att kommunen köper Skarsjövallen.
KD föreslår en rad åtgärder för Ljungskile, bland annat en ny gång- och cykelväg längs vattnet hela vägen från Ulvesund till marinan med upprustad gångväg till Kungsparken, samt att kommunen köper Skarsjövallen. Bild: Edvin Bergström

Kommunen borde köpa Skarsjövallen

När du kör med bil från söder längs med E6:an så är Ljungskile den första platsen sedan Halland där du ser havet igen. När man kommer körande i sol på dagen eller sen kväll när månen speglar sig i Ljungskileviken så är Ljungskile en otroligt vacker ort som vi i Uddevalla kommun har all anledning att känna stor stolthet för.

ANNONS

Vi i Kristdemokraterna vill fortsätta att investera i Ljungskile så att Ljungskiles unika värden kan utvecklas. Kristdemokraterna har tidigare varit med och tagit beslut om Vällebergsvägen, Ljungskiles torg, samt flytt av återvinningsstationen. Nu vill vi fortsätta att aktivt utveckla en strategi för Ljungskile som ort.

• Havet och entreprenörskapet. Kristdemokraterna vill att kommunen och utvecklar området vid båthamnen samt rustar upp kajerna. Målet är att detta område får möjligheter till exempelvis kafé/restaurangverksamhet och ytterligare bostäder. Det finns också goda förutsättningar för att skapa andra aktiviteter som utökat bad, hopptorn samt utbyggnad av marinan för ett ännu bättre båt- och havsliv.

ANNONS

Alla som besökt Ljungskile vet vilken driven entreprenörsanda som präglar orten. Vi vill se till att Ljungskiles entreprenörsanda får fortsätta att växa genom att utöka mark för byggnation av bostäder och företagsverksamhet.

LÄS MER:Ljungskile söker nytt stöd från Uddevalla kommun

• Strandpromenad. Vi vill rusta upp strandpromenaden rejält och införa en skötselplan som gör att området hålls efter. Vi anser att kommunen ska utmana länsstyrelsen och gå fram med ett konkret förslag på en ny gång- och cykelväg längs med vattenlinjen hela vägen från Ulvesund till marinan med upprustad gångväg till Kungsparken. Kungsparken och vägarna till den står nu och förfaller i ett av kommunens viktigaste kulturområden och är i stort behov av upprustning. Åtgärderna kommer givetvis vara en utmaning, eftersom många av insatserna kräver vattendom, men detta är fullt möjligt. De flesta kommuner med dessa typer av unika värden har redan påbörjat och genomfört liknande byggnationer. Detta kommer att kosta pengar. Men ser vi på hur framgångsrik och populär strandpromenaden i Uddevalla har blivit så är det en självklar investering kommunen bör ta för att utveckla Ljungskile. Kan vi etablera en strandpromenad från Ulvön ända fram till Lyckorna så kommer det att underlätta för de boende, säkerställa trafiksäkerhet för våra barn, samtidigt som vi skapar ett fantastiskt turistområde längs en av Bohusläns vackraste sträckor.

ANNONS

• Ställplatser för husbilar. Kristdemokraterna anser att kommunen ska etablera ställplatser för husbilar, förslagsvis vid området kring den populära Laxbutiken. Det är en naturlig plats invid motorvägens avfart där det redan finns tankställe, restauranger och god etableringsyta. Vi tror Uddevalla har riktigt goda förutsättningar för att bli en självklar kommun för husbilsturister, vilket vi kan bli genom att dels investera i Ljungskile. Husbilsturismen har stor potential då de som åker med husbil ofta stannar några dagar och besöker närområdet. Att kommunen inte har utnyttjat detta unika läge vid havet är lika beklagligt som märkligt.

Det är orimligt att en ort med ett upptagningsområde på över tio procent av kommuninvånarna inte har en så pass grundläggande sak som en fungerande kommunal idrottsanläggning

LÄS MER:Förlängd dispens för Ljungskile – får stanna på Skarsjövallen

• Skarsjövallen – bostäder och idrottscentrum. Vi vill påskynda arbetet med bostäder vid Skarsjöområdet. Genom att etablera bostäder i detta område kan vi förbättra infrastrukturen upp till Skarsjövallens anläggning. Kristdemokraterna vill aktivt göra Skarsjövallens område till ett idrottscentrum – oavsett om vi pratar om skidor, fotboll, friidrott, tennis eller ridning. Vi anser att kommunen bör köpa Skarsjövallen och utveckla ett aktivt träningscentrum för idrott i kommunens södra del. Det är i dagsläget orimligt att en ort med ett upptagningsområde på över tio procent av kommuninvånarna inte har en så pass grundläggande sak som en fungerande kommunal idrottsanläggning.

• Ljungskile – porten mot söder. Genom kombinationen av närheten till storstadsregionen Göteborg, havet och ett strategiskt utnyttjande av Ljungskiles unika förutsättningar, så kan vi få fler medborgare att bosätta sig i vår kommun. Detta gör att vi skapar ett bättre ekonomiskt utrymme inför framtiden. En möjlighet vi inte har råd att missa.

ANNONS

KD månar om att Uddevalla kommun ska ta fram en aktiv Ljungskilestrategi som syftar till en utveckling av Ljungskile som havsnära ort med unika värden inom föreningsliv, entreprenörskap och inflyttning.

Ljungskile ska fortsätta vara en pärla i Bohuslän.

David Sahlsten (KD)

Gruppledare

Karin Johansson (KD)

Ordförande

Jerker Lundin (KD)

ledamot samhällsbyggnadsnämnden