Lysekilsbanan.
”Flera transportföretag har försökt få Trafikverket att återuppta underhållet på Lysekilsbanan och öppna banan för trafik men myndigheten har hittills motarbetat alla initiativ”, skriver Mats Fägerquist. Bild: Lasse Edwartz

Mot en skenande klimatkris finns inget vaccin

Replik till Roger Carlsson 14 maj

ANNONS

LÄS MER:Lysekilsbanan är livsfarlig!

Visst, Roger Carlsson, det är inte bara de som bor längs väg 162 och Lysekilsbanan som har synpunkter på en eventuell nedläggning av järnvägen.

Såväl väg- som järnvägstransporter behövs men vägtrafiken har blivit allt mer dominerande. Utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken måste minska radikalt om klimatmålen ska nås. Nu väcker Trafikverkets fortsatta satsning på vägtrafik allt kraftigare protester. Naturvårdsverket avstyrker Trafikverkets utbyggnadsplaner och Klimatpolitiska rådet larmar om att vi är på väg åt fel håll i ett klimatperspektiv. Parisavtalet är en global angelägenhet och inom EU lanseras ökade satsningar på järnvägstransporter.

Samhällen världen över har tvingats till radikala förändringar på grund av pandemin. En skenande klimatkris kan omkullkasta livsvillkoren i än större omfattning och mot detta finns ingen vaccinering. Det är skälet till att jag agerar för att Lysekilsbanan ska öppnas för trafik på nytt. Flera transportföretag har försökt få Trafikverket att återuppta underhållet på Lysekilsbanan och öppna banan för trafik men myndigheten har hittills motarbetat alla initiativ.

ANNONS

LÄS MER:Om vi menar allvar med miljömålen – satsa på Lysekilsbanan

I en tidigare hemligstämplad utredning visade Trafikverket på olika alternativ för att öppna Lysekilsbanan för trafik 2016. För att få i gång godstrafik krävdes tio miljoner och med ytterligare några miljoner kunde myndigheten hantera problemen med plankorsningarna längs banan.

Även om väg 162 förbättrats och blivit rakare, som du skriver, kan den leda oss åt fel håll i ett klimatperspektiv. Tiden krymper för en nödvändig förändring. Låt oss utnyttja de regionala järnvägar som ännu finns kvar.

Mats Fägerquist