"En höghastighetsbana ger nytta för så många att den kan bli självfinansierande på vanliga biljettavgifter", skriver Hans Sternlycke.
"En höghastighetsbana ger nytta för så många att den kan bli självfinansierande på vanliga biljettavgifter", skriver Hans Sternlycke. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Till Köpenhamn på drygt en timme – järnvägen är framtiden

Jimmy Ståhl och Matheus Enholm skriver i ett svar till min kritik av deras artikel om att Fyrstads flygfält måste bevaras, att elflyg har en fantastisk utveckling framför sig, och att det inte är seriöst att lägga hundratals miljarder på höghastighetsjärnväg. Visst är det dyrt, men inte mer än för vanlig järnväg, och det är en fråga om vad man får för pengarna.

ANNONS

Replik till Sverigedemokraterna

LÄS MER:Järnväg för hundratals miljarder är inte seriöst – elflyg tillhör framtiden

Flyg från Malöga kan inte ge nytta mer än för några få, och flygfältet måste subventioneras med kommunala medel. Elflyg kan bara bli aktuellt för plan med högst 20 passagerare och sträckor upp till 40 mil. Det är en fantastisk möjlighet för Norrlands inland, men inte för Fyrstad. En höghastighetsbana ger nytta för så många att den kan bli självfinansierande på vanliga biljettavgifter. I synnerhet Oslo–Köpenhamn med stopp i Uddevalla. En sträcka som jag anser har större marknadspotential än mellan Stockholm–Göteborg.

Tüv Süd har gjort en utredning om höghastighetsbanor mellan Oslo och Stockholm och Oslo–Köpenhamn för Gränskommittén för Värmland och Östfold. Restiden mellan Oslo och Köpenhamn skulle bli två timmar. Banan till Köpenhamn kostar ett par hundra miljarder. Från Uddevalla kan man nå Göteborg på en halvtimme och vidare till Kastrup på 40 minuter till, med flygutbud till hela världen, om man bygger järnväg från Landskrona över Öresund direkt till Köpenhamn. En kostnad på 60 miljarder.

ANNONS

Framtiden tillhör järnvägen, inte väg eller flyg. De kan bara bli komplement till järnväg. Det är den som har de stora utvecklingsmöjligheterna. Flyg eller väg kan inte bli mycket snabbare, och de är en del av klimathotet.

LÄS MER:Satsa på tåg i stället för förlusttyngt flygfält

Om höghastighetsjärnväg byggs utan statliga anslag kan den byggas snabbt, 20 mil om året om den byggs industriellt med bana på bro utan barriäreffekter i landskapet. Bygget bör ske av ett statligt projektbolag men på lånade pengar. Trafikverket bör absolut inte vara inblandat. Då blir det dyrt och långsamt. Statens pengar bör hellre användas för upprustning av de regionala banorna.

Hans Sternlycke

v. ordf Järnvägsfrämjandet