Att öka den biologiska mångfalden med betesdjur betyder inte att allmänhetens tillgång ska begränsas, menar Boel Lanne.
Att öka den biologiska mångfalden med betesdjur betyder inte att allmänhetens tillgång ska begränsas, menar Boel Lanne. Bild: Privat

Markägare använder betesdjur som ursäkt för att köra bort folk

Naturskyddsföreningen i Bohuslän är självklart mycket positiv till att strandängar och annan strandnära mark betas, något som gynnar biologisk mångfald, ett rikt djur- och växtliv.

ANNONS

Svar till Sofia Karlsson, LRF

LÄS MER:Enklare strandskydd är knappast något hot

Vi är självklart också positiva till nya initiativ till restaurering och skötsel av strandnära mark. Bland annat är våra fina naturreservat ofta helt beroende av att det finns många och ansvarsfulla djurhållare som kan bistå med naturvårdande betesdjur.

Men, Naturskyddsföreningen har vid otaliga tillfällen noterat hur strandnära fastigheter köps upp av personer som inte längre vill få sin mark beträdd av främmande människor. Efter förvärvet skaffar eller hyr de en handfull får, en ko med kalv eller några highland cattle, stängslar och kör bort folk, allt med hänvisning till areell näring. I dessa fall är det ofta uppenbart att markinnehavarna inte tjänar en krona på aktiviteten och sådant vill Naturskyddsföreningen ska stoppas utan att kommunerna behöver lägga massor av skattepengar för att beivra.

ANNONS

Vi aktiva i Naturskyddsföreningen är på flera håll engagerade i skötsel av strandnära mark, en aktivitet som blir helt värdelös om inte betande djur hjälper till. Den krets av Naturskyddsföreningen jag själv är medlem i restaurerade för tio år sedan fem hektar strandnära mosaikmark. Föreningen har inga inkomster utan enbart utgifter för projektet, hyra och transport av djur, stängsling, grindar, röjning med mera. För att få strandskyddsdispens för detta ställde kommunen höga krav på att vi skulle göra området tillgängligt för allmänheten, vilket vi självklart med glädje gjorde.

LÄS MER:LRF bryr sig bara om jord- och skogsägarnas vinster

Vi möter lyckligtvis också seriösa markägare som vill sköta sin mark, öka den biologiska mångfalden, men inte begränsa allmänhetens möjlighet att njuta av naturen som skapats. Exakt hur detta ska kunna främjas i lagstiftning, utan att missbruk kan ske, har vi inget exakt förslag till, men att fortsätta begränsa möjligheten att via så kallad areell näringsverksamhet privatisera attraktiv kustmark vill vi absolut motverka.

Boel Lanne

ordförande Naturskyddsföreningen i Bohuslän