”Personal och barn har väntat länge på en ny förskola. Förläng inte väntetiden genom att återigen utreda renovering av den gamla”, skriver Caritha Jacobsson (S) och Lars-Göran Sunesson (C).
”Personal och barn har väntat länge på en ny förskola. Förläng inte väntetiden genom att återigen utreda renovering av den gamla”, skriver Caritha Jacobsson (S) och Lars-Göran Sunesson (C). Bild: NTB

Nu får det vara slut med utredningar – bygg förskola nu!

Dingle förskola är i mycket stort behov av nya lokaler. Nuvarande lokaler är gamla och slitna. De har eftersatt underhåll och är inte utformade för att bedriva en modern förskoleverksamhet. De tillfälliga lokaler som används har varit tillfälliga alldeles för länge.

ANNONS

När det gäller till exempel avdelningen Brandbilen så bärs maten av personalen, över parkeringen och uppför en lång trappa, varje dag. En trappa som alla barn dessutom måste ta sig upp- och nedför flera gånger om dagen. En gammal brandstation är inte optimal för en förskola.

Utomhusmiljön är inte heller bra. Förskolan byggdes med två avdelningar. I dag är det fem avdelningar som delar på ytan. En "tillfällig" modul gör dessutom att lekytan begränsas ytterligare. Det är dåligt med utrymme på gården. Gräsmattorna är i behov av dränering då de ofta är dyngsura. Vår fantastiska personal är värd en bättre arbetsmiljö.

ANNONS

När man nu läser i Bohusläningen att frågan återigen ska utredas så blir man besviken. Frågan har utretts förut, och man har kommit fram till att det är för trångt på platsen. Lokalerna är för dåliga för att lappa och laga. Köket behöver en uppdatering för att på ett bra sätt klara matlagning till fem avdelningar.

LÄS MER:Utreder ny plats för förskola i Dingle

Personal och barn har väntat länge på en ny förskola. Förläng inte väntetiden genom att återigen utreda renovering av den gamla. Vi uppmanar den politiska ledningen i Munkedals kommun att börja ta sitt ansvar och börja bygga snarast. Dingle förskola behöver byggas nu.

Caritha Jacobsson (S)

ledamot, barn- och utbildningsnämnden

Lars-Göran Sunesson (C)

ledamot, barn- och utbildningsnämnden