Bruksskolan och Munkedalsskolan är överbelastade och en ny skola är ett måste, menar Karin Blomstrand (L).
Bruksskolan och Munkedalsskolan är överbelastade och en ny skola är ett måste, menar Karin Blomstrand (L). Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Skolorna är överfulla och platserna på äldreboende måste bli fler

Liberalerna vill att det ska arbetas fram förslag på boende för äldre i Munkedals tätort. I närheten av Allégården men också i centrum. Där det behövs bäst, och med hänsyn till hur många det finns i åldersgruppen. Sverigedemokraterna, tillsammans med socialdemokrater och centerpartister bestämde under den förra mandatperioden att det ska byggas i Dingle, och man köpte ny mark att bygga på.

ANNONS

Svar till Sverigedemokraterna i Munkedal

LÄS MER:Nytt äldreboende, ny skola, ny förskola – slöseri med skattepengar

Förskola i Dingle bestämde man redan 2004 att det skulle byggas en ny, men inget har hänt. I maj 2020 hade Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ett initiativärende till barn- och utbildningsnämnden (BUN), där man ville att det snarast skulle börja byggas en ny förskola på området Tyft/Lågum, klar till 2022. Detta blev beslutet i BUN, men samhällsbyggnadsnämnden ville inte detta, utan har i stället föreslagit en renovering. På det senaste mötet i BUN beslutades att det ska startas en grupp, som ska diskutera hur detta ska kunna genomföras på bästa sätt för barn och personal.

Bruksskolan och Munkedalsskolan är överfulla med mer än dubbelt så många barn som de är byggda för. Dessutom finns det på båda skolorna ett flertal extra skolmoduler. Det saknas grupprum, bra arbetsrum för personalen samt övriga personalrum. Ventilationen är inte anpassad, samt att barnen ska ha bra lekytor utomhus. Kommunfullmäktige har beslutat att det ska byggas en ny skola på Kungsmarksområdet för årskurserna 4–6. På det viset kan man samverka på olika sätt med personal på Kungsmark.

ANNONS

Vi kan därefter renovera och bygga om Bruksskolan och Munkedalsskolan till fina F–3-skolor, och ta bort de dyra modulerna, så vi slipper den hyran.

LÄS MER:SD-budget antagen efter taktisk omröstning

I den nya budget som kommunfullmäktige beslutade i september, är förslaget att vänta med att bygga den nya skolan. BUN beslutade på sitt senaste möte att be kommunfullmäktige att ändra sitt beslut, så att arbetet med att bygga den nya skolan kan fortsätta enligt den plan som finns.

Liberalerna föreslog detta i BUN, och detta beslutades.

Liberalerna vill fortsatt att vi ska se på vilka behov som finns, att det ska finnas en tydlig plan och en prislapp, samt att vi ska se på hur vi kan samarbeta inom verksamheterna. Kan vi använda köken på boende och skolor på ett mer effektivt sätt? Kan vi använda samlingslokalerna på äldreboende till annat också? (När coronaläget tillåter!) Skattekronorna ska användas så klokt som möjligt för barn och föräldrar samt för de av våra äldre som inte längre vill, eller kan, bo kvar hemma.

Karin Blomstrand

Liberalerna i Munkedal

LÄS MER:Ge eget besked om ny förskola i stället för att raljera