Bussbolagen blir starkare tillsammans än var för sig

Signaturen ”orolig och irriterad skattebetalare” kan sitta lugn i bussen.

ANNONS

Svar till Orolig och irriterad skattebetalare

LÄS MER:Inte mycket som talar för en bra bussaffär

Vi har under hela utredningens gång av förvärvet av Lysekils Busstrafik anlitat experter som biträtt oss i syfte att genomlysa affären utifrån alla tänkbara aspekter. Och ja, det stämmer, bolaget har under ett enda av samtliga verksamhetsår redovisat förlust. Anledningen är två trafikåtaganden som avvecklades. Trafik som uppvägs av nya upphandlade trafikavtal som tas i drift nu under juni månad.

Vi är övertygade om att Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik ger en konstellation som är starkare tillsammans än företagen var för sig och som därmed erbjuder bättre och ett än mer konkurrenskraftigt utbud av kollektivtrafik på vår gemensamma kärnmarknad ”Bohuslän”.

ANNONS

Richard Bergström, ordförande

Alf Gillberg, vice ordförande

Claes Burman Barkebo, Vd

Uddevalla Omnibus AB