”På Blåkulla jobbar flera hundra personer och om vi flyttar stadshuset till centrum kommer det att innebära att dessa tjänstemän rör sig i centrum när man inte jobbar, vilket i praktiken är ett sätt att stärka centrum”, skriver företrädare för KD.
”På Blåkulla jobbar flera hundra personer och om vi flyttar stadshuset till centrum kommer det att innebära att dessa tjänstemän rör sig i centrum när man inte jobbar, vilket i praktiken är ett sätt att stärka centrum”, skriver företrädare för KD. Bild: Cia Wedberg

Skynda på flytten av stadshuset!

Inför valet 2018 föreslog vi i KD tillsammans med Alliansen att Rimnersområdet ska utvecklas till ett idrottscentrum samt att vi skulle påskynda arbetet med att flytta stadshuset till centrum.

ANNONS

Nu pågår arbetet med att utveckla Rimnersområdet inklusive ett nytt badhus. Det är bra och vi kommer att få ett fantastiskt idrottsområde när detta är färdigt.

Vi lovade också att vi skulle arbeta för en flytt av stadshuset. Även om vi redan under den föregående majoriteten påbörjade ett arbete med att utreda en sådan flytt upplever vi att det tar alldeles för lång tid.

Vi i KD har under flera år argumenterat för en flytt av stadshuset. För oss finns ett antal viktiga skäl för detta. Dels är det bra om man får till ett nytt samlat stadshus vilket gör att vi kan skapa bra arbetsplatser för kommunens personal som det är enkelt att ta sig till med kollektivtrafik. Det andra skälet för att flytta stadshuset är att vi önskar stärka centrum. På Blåkulla jobbar flera hundra personer och om vi flyttar stadshuset till centrum kommer det att innebära att dessa tjänstemän rör sig i centrum när man inte jobbar, vilket i praktiken är ett sätt att stärka centrum. Ett annat sätt att stärka centrum, är att vi förtätar centrum genom att bygga fler bostäder i centrala staden.

ANNONS

För KD är denna förstärkning av centrum oerhört viktig och vi ser med oro på den utveckling som vi ser just nu där allt fler butiker säger att man har det tufft och flera har slutat med sin verksamhet. Genom att bygga fler bostäder i centrum, införa fri parkering samt flytta stadshuset hoppas vi att vi kan vända den negativa trenden i centrum.

Det är därför viktigt att kommunen skyndar på processen med att flytta stadshuset. Från KD:s håll bidrar vi gärna till att kommunen skyndar på byggnationen av ett stadshus i centrum.

David Sahlsten (KD)

gruppledare

Karin Johansson (KD)

ordförande

Jerker Lundin (KD)

ledamot samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden