"Vi har tålmodigt väntat på att den sista länken mellan Öxnered och Halden ska byggas ut till dubbelspår mellan våra länder. Men nu är hög tid att sätta ned foten", tycker S-politiker i Dalslandskommunerna.
"Vi har tålmodigt väntat på att den sista länken mellan Öxnered och Halden ska byggas ut till dubbelspår mellan våra länder. Men nu är hög tid att sätta ned foten", tycker S-politiker i Dalslandskommunerna. Bild: Kent Eng

Vi har väntat tålmodigt – nu är det Dalslands tur!

Revideringen av den nationella infrastrukturplanen pågår för fullt. Vi är stolta över att vår S-ledda regering gör kraftigt ökade satsningar på både investeringar och underhåll. Det är viktigt och behövs.

ANNONS

Infrastruktursatsningar skapar både arbetstillfällen och utveckling. Våra industrier och företag ska ha tillgång till snabba kommunikationer som både ger möjlighet att nå viktiga avsättningsmarknader, men också låter detta ske med minimalt utsläpp av växthusgaser.

Därför är fortsatta infrastruktursatsningar viktiga drivkrafter som både stärker ekonomin och bidrar till klimatomställningen.

Infrastruktur är dock inte bara järnvägar och vägar, utan också sjöfart, digitala kommunikationsnät och utbyggnad av laddmöjligheter på jämlika villkor över hela landet. Den nationella infrastrukturplanen får dock inte, som så ofta förr, stanna vid landsgränsen. Sverige har, som bekant, en lång gräns mot Norge. Visserligen är gränsen stängd just nu på grund av rådande pandemi, men folk på båda sidor har under årtionden haft stora utbyten över gränsen, och det kommer vi att fortsätta ha även efter pandemin. Att binda samman våra länder och grannregioner genom strategiska satsningar skapar en enorm möjlighet för människors och företags rörlighet och för en vidgad arbetsmarknad.

ANNONS

LÄS MER:Utveckla järnvägen mellan Uddevalla och Varberg

En snabb järnvägsförbindelse mellan Norge och Sverige är viktig. För oss som representerar Dalslandskommunerna och Fyrbodal måste väntans tider vara över. Vi har tålmodigt väntat på att den sista länken mellan Öxnered och Halden ska byggas ut till dubbelspår mellan våra länder. Men nu är hög tid att sätta ned foten. De nationella regeringarna måste göra slag i saken och gå från ord till handling! Alla utredningar som behövs är redan genomförda. Ingen kan blunda för vikten av en integrerad arbetsmarknad längs den norska gränsen. Detta är inte bara viktigt för Dalsland, utan medför också stora positiva effekter för miljön eftersom mycket av den godstrafik som i dag sker med lastbilar till Göteborgs hamn kan föras över till snabba järnvägstransporter, såväl till Göteborg som neråt Europa. Insatsen behövs också för att stärka banden mellan länderna och folken ytterligare.

Låt oss nu ta tillvara denna möjlighet och låt det äntligen vara Dalslands tur att få satsningar!

Benny Augustsson

kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg

Michael Karlsson

kommunstyrelsens ordförande i Åmål

Michael Melby

oppositionsråd i Mellerud

Per Eriksson

oppositionsråd i Bengtsfors

Per-Erik Norlin

oppositionsråd i Dals Ed

Ulla Börjesson

oppositionsråd i Färgelanda

Paula Holmqvist

riksdagsledamot och ordförande i Fyrbodals partidistrikt

ANNONS

Jörgen Hellman

riksdagsledamot

Mats Wiking

riksdagsledamot