"Vi anser att kommunen bör genomföra en ’idéupphandling’ där olika friskolor får presentera hur de önskar att utveckla Ramneröd som en F–9-skola, därefter låter man den friskola som presenterar den bästa idén få ta över skolan på ett långsiktigt avtal med möjlighet till förlängning.”
"Vi anser att kommunen bör genomföra en ’idéupphandling’ där olika friskolor får presentera hur de önskar att utveckla Ramneröd som en F–9-skola, därefter låter man den friskola som presenterar den bästa idén få ta över skolan på ett långsiktigt avtal med möjlighet till förlängning.” Bild: Julia Forsberg

Låt en friskola ta över Ramnerödsskolan

Invånare med utländsk bakgrund har ökat ifrån 12 procent 2002 till 23 procent i dag. Detta är en stor förändring som kräver en fungerande strategi. Tyvärr har inte politiken tagit detta på tillräckligt stort allvar med undantag för Alliansens satsning på ungdomsjobb i kommunen, näridrottsplatser och Mötesplats Dalaberg/Tureborg.

ANNONS

Alliansen prioriterade även barn- och utbildningsnämnden (BUN) vilket innebar att vi under flera år hade Fyrbodals starkaste vuxenutbildning, vilket gjorde att fler kom i jobb.

Trots dessa åtgärder fortsätter andelen med utländsk bakgrund att öka i våra utanförskapsområden och fler elever går i skolor där man har svårt att lära sig tillräckligt god svenska, vilket märks i studieresultaten. Vidare ser vi att fler ungdomar från våra utsatta områden hamnar utanför arbetsmarknaden och riskerar att fastna i kriminalitet.

LÄS MER:Strömhopp från grundskolan efter en orolig vår

Kort och gott, Uddevalla har misslyckats med integrationen.

Nu pågår ett arbete inom BUN, där man önskar möta segregationen genom att förändra upptagningsområden, samt flytta enskilda klasser. En del av detta kan vara motiverat, utifrån ett effektivt lokalutnyttjande, men det finns inga exempel på att denna typ av förändringar resulterar i mindre segregation.

ANNONS

Tvärtom, stängningen av Rydskolan i Skövde, Kronogården i Trollhättan och Vivalla i Örebro visar att denna typ av åtgärder har liten effekt. I Örebro har man låtit forskare från universitetet följa deras förändring, och där visar studierna på att stängningen av Vivallaskolan enbart resulterade i att studieresultaten på övriga skolor gått ner, samtidigt som man fortsatte att umgås inom den egna gruppen på de skolor där man placerades.

Från kristdemokratiskt håll har vi vid flera tillfällen hävdat att segregationen i första hand är en boendesegregation. Bryter vi segregationen i våra bostadsområden, kommer det att på sikt få effekter inom skolan och arbetsmarknaden.

Vi anser därför att Styrelsen i Uddevallahem bör ta beslut om att över tid genomföra vissa strategiska ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter på Dalaberg, Hovhult samt Tureborg. De resurser som frigörs när man säljer dessa bostadsrätter bör användas för att bygga nya bostadsområden med blandad bebyggelse avseende bostads-, ägande- samt hyresrätt. Vilket är samma strategi som i man använde i Toronto, Kanada där man förtätade utanförskapsområden med äganderätter.

LÄS MER:Klart: Stora förändringar väntar för Uddevallas grundskoleelever

Kommunen har under de senaste 15–20 åren via olika strategier försökt att lyfta Ramnerödsskolan, men trots personalens hårda arbete och kommunens goda intentioner, så har vi misslyckats med att få denna skola att attrahera de som har sitt ursprung i Sverige. Vi anser därför att kommunen bör genomföra en ”idéupphandling” där olika friskolor får presentera hur de önskar att utveckla Ramneröd som en F–9-skola, därefter låter man den friskola som presenterar den bästa idén få ta över skolan på ett långsiktigt avtal med möjlighet till förlängning.

ANNONS

Vi anser också att kommunen måste fortsätta att satsa på vuxenutbildningen, att ge vuxna människor möjlighet till utbildning och jobb är det bästa sättet att bryta segregationen över tid. Ytterligare anser vi att arbetsmarknadsutskottet bör omvandlas till en nämnd där arbetsmarknads, vuxenutbildning och försörjningsstöd samlas i en nämnd.

Utvecklingen i Uddevalla går åt fel håll vi önskar vara med och förändra den genom en aktiv bostads-, utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationspolitik.

Anibal Rojas (KD)

andre vice ordförande BUN

David Sahlsten (KD)

gruppledare KD

Magnus Jacobsson (KD)

ordförande KD Uddevalla

Karin Johansson (KD)

vice ordförande KD Uddevalla