"Vi uppmanar Rambo att ompröva beslutet och ta kontakt med bygdeföreningarna i områdena", skriver Lars-Göran Sunesson (C) om de stängda återvinningsstationerna.
"Vi uppmanar Rambo att ompröva beslutet och ta kontakt med bygdeföreningarna i områdena", skriver Lars-Göran Sunesson (C) om de stängda återvinningsstationerna. Bild: Martina Holmberg / TT

Återvinningsstationer behövs även på landsbygden

Utan dialog och med bristfällig information har Rambo tagit beslutet att stänga tre återvinningsstationer i Munkedals kommun.

ANNONS

Centerpartiet är kritiskt till detta. Det är en service som är väldigt viktig för landsbygden. Beslutet drabbar landsbygden och de landsbygdsboende.

Centerpartiet är positivt till den förändring som gjordes för drygt ett år sedan, med ett förändrat insamlingssystem med stora fyrfackskärl. Det har förbättrat möjligheterna till sortering i hushållen och gjort arbetsmiljön bättre för personalen. Vi uppmanar alla hushåll som har möjlighet att välja dessa kärl att göra det. Dock var det en del hushåll som inte hade möjlighet att få de nya kärlen då vägarna inte höll för de större sopbilarna. För dem är dessa återvinningsstationer viktiga. Det är här de ska sortera sina förpackningar. De fyller naturligtvis en viktig funktion för alla medborgare, liksom för dem som är besökare i kommunen. Både Bärfendal och Valbo-Ryr har ett stort antal friluftsturister, och här ger vi dem en möjlighet att sortera sina sopor.

ANNONS

LÄS MER:Nu planerar Rambo för fyrfackskärl i Sotenäs och Tanum

Nu har Rambo tagit beslutet att stänga de tre återvinningsstationerna i Bärfendal, Valbo-Ryr och Vågsäter, utan kommunikation med vare sig invånare eller föreningar. Man har inte tagit sig tid att lyssna till synpunkter från medborgare eller söka andra lösningar för dessa områden. Kan man till exempel ersätta även kärlen på återvinningsstationerna med ett antal nya fyrfackskärl blir det ju inga extra körningar utan man kan tömma under ordinarie tur.

Vi uppmanar Rambo att ompröva beslutet och ta kontakt med bygdeföreningarna i områdena. Dialog är alltid viktigt. Det är dags att göra om och göra rätt!

Lars-Göran Sunesson

Centerpartiet Munkedal

LÄS MER:Vi ska inte betala för Rambos misslyckande