Olle Olsson (KD) Munkedal
Olle Olsson (KD) Munkedal

Kristdemokraterna vill ha en skola i varje kommundel

Är det möjligt att renovera och bygga till nuvarande skolor och vad är i så fall prislappen på det?

ANNONS

Vi har under mer än tio år talat om en ny förskola i Dingle. Den nuvarande förskolan är sliten och lekytorna är sankmark, sades det. Det finns ingen möjlighet att bygga ut nuvarande förskola utan en ny placering måste till, sades det också.

Med anledning av detta beställde barn- och utbildningsnämnden i år en ny förskola på en annan plats i Dingle men då visade det sig att det visst gick att renovera samt bygga till nuvarande förskola. Den nya utredningen som gjordes visar att vi kan få en renoverad och tillbyggd förskola på samma plats som den nuvarande till mindre än halva kostnaden mot vad ett nybygge skulle kostat. Så beslutet blev till slut en renoverad och tillbyggd förskola samt en dränerad lekyta fullt i nivå med ett nybygge men till halva priset.

ANNONS

Vi har också under många år hört att det är omöjligt att bygga till Bruksskolan på Stale och Munkedalsskolan i centrum. Därför är ett beslut taget att bygga en ny 4–6-skola på Kungsmarken för 145 miljoner samt att renovera Bruksskolan och Munkedalsskolan för att bli F–3-skolor. Kan det vara samma sak med bygget av ny skola i Munkedal som med förskolan i Dingle? Innan det är för sent borde en utredning göras så att vi får svar på frågan, är det möjligt att renovera och bygga till nuvarande skolor och vad är i så fall prislappen på det? Givetvis ska vi inte nöja oss med mindre än att skolorna var de nu än blir är ändamålsenliga utifrån dagens behov!

Vi kristdemokrater vill fortsatt ha en skola i varje kommundel! Innan eventuellt den nya 4–6-skolan byggs vill vi också genom en utredning ha svar på om det är möjligt att renovera och bygga till Bruksskolan samt Munkedalsskolan och vad detta i så fall skulle kosta.

Olle Olsson

Kristdemokraterna Munkedal

2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden