Resenärer väntar på att få gå på tåget.
Skribenterna har ett antal frågor om den föreslagna Skagerrakbanan. Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Var ska 7 miljoner resenärer komma ifrån?

Vi har läst förslaget som innebär att man ska kunna resa från Oslo till Göteborg på en timme med en helt ny bana för höghastighetståg, med toppfart upp till 400 km/h.

ANNONS

Replik till Hans Sternlycke 28 april

LÄS MER:Tanum har mest att vinna på Skagerrakbanan

I inlägget den 28 april menar du att Tanum också kommer att få stor nytta av en sådan satsning. Vi, och vi tror även många i Tanum och övriga Bohuslän, är väldigt intresserade av hur ni tänker er att orter som Tanum kommer trafikeras, ifall ert förslag skulle bli verklighet.

• Vilka mindre orter i Bohuslän ska få en station för på- och avstigning till Skagerrakbanan?

• Hur många avgångar per dygn får Tanum?

• Vilka restider till och från de olika orterna räknar man med?

En annan viktig fråga gällande hela nya banan är biljettpriser. Hur tänker man att de ska ligga jämfört med dagens? Enligt förslaget ska lånekostnaderna för bygget finansieras av biljettförsäljning, men varifrån ska 7 miljoner resenärer per år komma? Det motsvarar drygt 19 000 resenärer per dag!

ANNONS

LÄS MER:Dalslandskritik mot höghastighetståg genom Bohuslän

Vi i ”Ett Dalsland på Spåret” har lagt fram ett förslag som innehåller en lösning för bättre tågförbindelser inom Bohuslän, liksom norrut, söderut och österut. Men vårt förslag bygger på upprustning och bitvis utbyggnad av befintliga sträckor och regional- och fjärrtåganslutning med en maxhastighet på 250 km/h.

Restiden mellan Göteborg och Oslo blir strax under 2,5 timmar, och det finns många stationer på linjerna som binder ihop hela regionen mellan storstäderna. Så många som möjligt ska kunna pendla och resa med tåg, överallt i området mellan Göteborg och Oslo.

Samtidigt tillgodoser vårt förslag behovet av ökad kapacitet för godstransport för att avlasta E6:an.

Tacksamma för snabba svar på våra frågor, Hans Sternlycke!

Lars Gunnar Larsson

Veronika Horn

arbetsgruppen Ett Dalsland på Spåret

LÄS MER:Planen: Tåg mellan Göteborg och Oslo på en timme