Drömmen som sprack - Ulvesunds marina
Drömmen som sprack - Ulvesunds marina Bild: Lasse Edwartz

Fel att bygga förskola invid Ulvesundsvägen

Hur tänker man med trafiksäkerheten?

ANNONS

Kommunen avser att bygga en förskola i Råssbyn invid Ulvesundsvägen i höjd med Dramsviksvägen. Tomten är kommunal, men i planeringen ingår även tvångsinlösen av en privat bostad i syfte att riva den. Jag har två synpunkter på detta projekt:

1. Är det motiverat att med skattemedel köpa en fastighet i bra skick som kan värderas till mellan 2 och 3 miljoner kronor enbart för att riva den ?

2. Hur ser planeringen ut när det gäller trafiksäkerheten på Ulvesundsvägen?

Vägen är som bekant smal, i dåligt skick och rentav livsfarlig för fotgängare, personer med barnvagn och cyklister (ingen väjningsmöjlighet (förutom diket), ingen möjlighet att hålla sig på vägen där två bilar möts, en del fartsyndare osv). På senare tid har trafikintensiteten och särskilt den tunga trafiken ökat avsevärt.

ANNONS

Utvecklingen av bland annat Fräknefjordshöjden och Lärkhöjden kommer att belasta vägen ytterligare. Till detta kommer då även avstannande trafik till förskolan för avlämning och hämtning av barn på rusningstider morgon och sen eftermiddag.

P. Genar